Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informatyczne narzędzia w(...)

Od redaktora Rozwój informatyki jako dyscypliny nauki i związane z nim zastosowania we wszystkich dziedzinach życia są bezsprzecznie znakiem naszych czasów. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić efektywne wykorzystanie informacji zgromadzonych w różnych miejscach ziemi i w różnej formie bez otwartej i szybkiej sieci informacyjnej, którą jest internet. Uważa się, że stanowi ona podstawę tak zwanej Globalnej Infrastruktury Informacyjnej - GII (Global Information Infrastructure). Innym e(...)
»

OZE w projekcie „Po(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy Integralną częścią polityki energetycznej Polski jest obszar dotyczący rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jest to naturalna konsekwencja przyjętego już wcześniej i wdrażanego w praktyce założenia, że energetyka odnawialna jest integralną częścią całego sektora energetycznego. Obecnie w Ministerstwie Gospodarki i Pracy trwają końcow(...)
»