Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Renowacja, monitoring i c(...)

Już sama przestrzenna rozległość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obejmująca całe zurbanizowane obszary oraz tereny, przez które prowadzi, stwarza problem ich utrzymania. Sieci te krzyżują się z sieciami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi i innymi, przebiegają wzdłuż szlaków komunikacyjnych w poprzek i pod nimi. W naszych warunkach klimatycznych sieci: wodociągowa i kanalizacyjna są głównie ukryte pod powierzchnią terenu. Umiejscowienie takie stanowi o złożoności problemów zwią(...)
»

Wykorzystanie stopni wodn(...)

O ile teoretyczny potencjał hydroenergetyczny naszego kraju można ocenić stosunkowo precyzyjnie1 (wątpliwości można mieć tylko do przyjmowanych wartości przepływów w poszczególnych rzekach), to wyznaczenie tzw. potencjału technicznego (użytkowy potencjał hydroenergetyczny) budzi poważne wątpliwości. Stan zasobów hydroenergetycznych Polski wynosi teoretycznie 25 tys. GWh/rok, w tym 12 tys. GWh/rok to zasoby nadające się do technicznego wykorzystania. Z tego ekonomicznie efektywne (...)
»