Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Stacje demontażu u kresu (...)

Stacje demontażu u kresu sił? Czy zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ukrócą działalność szarej strefy? Czy stacje demontażu utrzymają rentowność przy wzrastających poziomach odzysku i recyklingu, ale przy braku dopłat? Między innymi te pytania podczas konferencji „Recykling 2016 – kryzys branży a przyszłość recyklingu pojazdów” nurtowały przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu. Spo(...)
»

Biblioteka wod-kan(...)

"Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji" Eugeniusz Klaczyński Poznań 2016 ISBN 978-83-901701-5-2 Publikacja wydana przez firmę Envirotech prezentuje procesy technologiczne wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków komunalnych. Opisuje podstawowe mechanizmy fizykochemiczne i charakterys- tyczne parametry technologiczne istotne przy projektowaniu oraz właściwej(...)
»