Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Co z terenami przyrodnicz(...)

Strategie rozwoju gmin Tradycyjny rozwój wsi, utożsamiany przede wszystkim z rozwojem rolnictwa dającego zatrudnienie przeważającej liczbie jej mieszkańców, powoli przechodzi do historii, a przyszłość społeczności wiejskiej w Polsce w coraz większym stopniu zależeć będzie od wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W związku z włączeniem Polski do Unii Europejskiej dostosow(...)
»

Targi czystej energii(...)

Z Grzegorzem Turkiewiczem, wiceprezesem zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich rozmawia Kacper Maćkowiak Już po raz czwarty w ramach listopadowych targów POLEKO odbędzie się Salon Czystej Energii. Wydaje się, że wpisał się on już na trwałe w formułę tych targów. Rzeczywiście, pomysł wydzielenia specjalnej ekspozycji, poświęconej wyłącznie energetyce odnawialnej okazał się strzałem w dziesiątkę. To nowoczesna formuła, odpowiadająca najnowszym światowym trendom. W c(...)
»