Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologia programowo(...)

Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nakłada na powiaty i gminy obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. „Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015" opracowany został na zlecenie gminy Wrocław przez zewnętrzną firmę, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Program przyjęty został w formie uchwały przez Radę Miejskę Wrocławia 18 listopada 2004 r.(...)
»

Analiza skali wycofywanyc(...)

Technika rolnicza powinna być rozpatrywana nie tylko w aspektach technicznych i ekonomicznych, ale także jako bardzo istotny element procesu destrukcji środowiska przyrodniczego. Obecnie nowe konstrukcje maszyn, coraz bardziej złożone, mają na celu przede wszystkim minimalizację kosztów produkcji i wzrost wydajności pracy. W mniejszym stopniu uwzględnia się natomiast ochronę środowiska. Zagrożenie ze strony maszyn rolniczych jest bardzo duże, gdyż oddziałują one na środowisko pra(...)
»