Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Zielona butelka Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych organizuje konkurs „Zielona butelka". Dotyczy on ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która nakłada na właścicieli sklepów obowiązek sprzedaży produktów w opakowaniach ekologicznych, a także umieszczenia w widocznym miejscu informacji o zasadach segregacji i znaczeniu symboli umieszczanych na opakowaniach. Placówki, które biorą udział w programie wydają za przyjęte surowce pokwitowanie, na podstawie(...)
»

Kalendarium(...)

22-23.04.2015, Bierzglinek k/Wrześni Szkolenie dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody – Część piąta Organizator: Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich Info: 601 961 925, admin@forum-wodociagi.pl, www.forum-wodociagi.pl   23-24.04.2015, Kołobrzeg Konferencja „Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanal(...)
»