Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ważne dla PSE ustawy(...)

  Na posiedzeniu 12 stycznia 2011 r. Senat przyjął bez poprawek uchwalone przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Obecnie znowelizowane akty prawne czekają na podpis prezydenta i po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia zaczną obowiązywać. W związku z problemami w zakresie prowadzenia właściwej eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych na terenach leśnych, w I kwartale 2010 r. z inicjatywy rządowej rozpoczęł(...)
»

Zrozumieć recykling odpad(...)

Czy słuszna jest wykładnia Ministerstwa Środowiska, że recyklingiem jest wywóz odpadów za granicę? Pakiet ustaw legislacyjnych powstałych na przełomie 2001 i 2002 r., wraz z późniejszymi zmianami, reguluje gospodarkę odpadami, dostosowując polskie prawo do dyrektyw Unii Europejskiej. Przedmiotowe regulacje prawne, ze względu na nałożenie obowiązków na przedsiębiorców poprzez wprowadzenie opłat produktowych i depozytowych, miały nie tylko dostosować nasze prawo do unijnego, ale(...)
»