Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wnioski w sprawie uchwale(...)

Plany miejscowe zostały pomyślane jako główne narzędzie polityki przestrzennej. Objętych jest nimi ok. 1/3 powierzchni naszego kraju. Z perspektywy celów i założeń systemu gospodarki przestrzennej nie jest to zbyt dużo. Samodzielność planistyczna Jeżeli spytalibyśmy trochę bardziej aktywnych pod względem planistycznym przedstawicieli gmin o powody uchwalania planów miejscowych, to przeważnie wskażą oni na fakt składania wniosków przez właścicieli nieruchom(...)
»

Moda na recykling(...)

Wydział Gospodarki Komunalnej łódzkiego Urzędu Miejskiego zorganizował na początku czerwca Łódzkie Dni Recyklingu (2-4 czerwca). Impreza przebiegała pod hasłem „Moda na recykling”. Trzecia nagroda w konkursie „Moda na recykling” Po uroczystym otwarciu Łódzkich Dni Recyklingu przez prezydenta miasta odbył się pokaz mody Premi(...)
»