Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gdy drzewa są zagrożeniem(...)

Miasto jako żywy i ciągle rozwijający się organizm potrzebuje bezpiecznych przestrzeni. Ze względu na zły stan wielu miejskich drzew niezbędne jest stworzenie spójnego programu zarządzania drzewostanem. Miasta u swych początków były strukturami bez drzew, ale wraz z rozwojem dużych układów miejskich stopniowo coraz więcej miejsca przeznaczano dla roślin. Jednakże stale pamiętano, że jak wszystkie organizmy żywe mają one swój czas życia i nie zaniedbywano ich wymiany, jednocześnie korygują(...)
»

LCA dla wózków widłowych(...)

Realizacja wewnętrznych procesów transportowych stanowi istotny obszar funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość i profil działalności. O ile ekonomiczne koszty użytkowania środków transportu wewnątrzzakładowego stanowią typowy składnik rachunkowości przedsiębiorstw, o tyle związane z tym konsekwencje środowiskowe są często niedocenianie lub nawet pomijane. Opłaty za korzystanie ze środowiska są jednym z ekonomicznych instrumentów wspierających internalizację kosztów z(...)
»