Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odzysk i recykling wyrobó(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Problemy techniczne, ekonomiczne i legislacyjne Przemysł gumowy generuje znaczne ilości odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. Wynika to ze specyfiki procesu technologicznego. Ostateczną formę i parametry użytkowe wyrobów uzyskuje się w nieodwracalnym procesie wulkanizacji. Światowy przemysł gumowy produkuje rocznie ok. 35 mln ton wyrobów. Z punktu widzenia ochrony środowiska największym problemem są opony, które stan(...)
»