Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Usuwanie drzew przydrożny(...)

  Po 6 latach starań zmienione zostały przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na usuwanie drzew przydrożnych. Tym samym przywrócono kontrolę wycinek i wprowadzono ochronę koron drzew.   Nowe przepisy obowiązują od 20 lipca br., tj od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na n(...)
»

Systemy wodociągów i kana(...)

Uwarunkowania i kierunki rozwoju Od redaktora Można zaryzykować stwierdzenie, iż przez cały XX wiek trwało poszukiwanie nowej wizji miasta. Geneza tych wysiłków tkwi w fakcie, iż na początku XX wieku w miastach mieszkało 14% ludności świata, natomiast pod koniec XX już ok. 50% ludzi. Jest to przyrost ogromny, zważywszy ponadto na wzrost całkowitej liczby ludności w XX wieku. Skalę trudności w zrealizowaniu wizji miasta, wizji w której miasto zapewniałoby jej (...)
»