Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Podstawy technologiczne g(...)

Gospodarka odpadami komunalnymi (GOK) należy do kluczowych zagadnień inżynierii środowiska. Pomimo podejmowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym działań o charakterze prawnym, organizacyjnym, edukacyjnym oraz inwestycyjno-eksploatacyjnym, często nie była ona jednak realizowana w Polsce zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i zasadą zrównoważonego rozwoju. Tymczasem prawo krajowe, w tym ustawa o odpadach oraz zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gm(...)
»

Śmietnikowa rewolucja?(...)

Z Józefem Wojciechowskim – twórcą Inteligentnego Kontenera Miejskiego, rozmawiają Magdalena Dutka i Małgorzata Pisarska Pomysł budowy Inteligentnego Kontenera Miejskiego (IKM) do sortowania i identyfikacji odpadów szklanych powstał w 1999 roku. Zainicjowany został w Centrum Transferu Technologii i Kształcenia przy Technische Fachhochschule (TFH) Wil(...)
»