Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół ustawy(...)

W wydaniu kwietniowym zamieściliśmy artykuł autorstwa Dobrosława Grużewskiego „Energetyczna unia personalna”. Tak jak zapowiadaliśmy, poprosiliśmy Ministerstwo Środowiska o komentarz zarówno do tego tekstu, jak i do całej sprawy prac nad ustawą o OZE. Poniżej zamieszczamy odpowiedź (pełen tekst), która wpłynęła do redakcji 15 kwietnia br., podpisaną przez Grzegorza Pawełczyka, rzecznika prasowego MŚ: „W nawiązaniu do Pani prośby o zajęcie stanowiska w sprawie (...)
»

Aktualne problemy polskie(...)

Już piąty rok z rzędu styczniowe numery „Zeszytów Komunalnych” poświęcane są aktualnym problemom polskiego prawa ochrony środowiska. W kolejnych latach nie wypracowaliśmy jednak jednolitej formuły prezentacji – głównie z tego powodu, że zawsze było dużo zmian, a nie zawsze można je było przedstawić w sposób syntetyczny. Stąd numery przeglądowe lub monotematyczne. Na wybór tematyki ma też co roku wpływ zakres artykułów poświęconych prawu, (...)
»