Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Informator(...)

Lokalizacja wybrana Hanna Trojanowska, pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, poinformowała 16 marca br., żepierwszą rekomendowaną przez ekspertów lokalizacją pod budowę elektrowni jądrowej jest Żarnowiec. Kolejne, równorzędne propozycje to Warta-Klempicz, Kopań i Nowe Miasto. Ostatecznego wyboru lokalizacji dokona po przeprowadzeniu szczegółowych badań inwestor – Polska Grupa Energetyczna.   (...)
»

Zróbmy to!(...)

Mam pomysł na normalność, choćby częściową, w stanowieniu taryf za wodę i ścieki. Zrobiłem sobie na swój użytek krótkie résumé stanu rzeczy na tę okoliczność w Polsce. Parę lat temu, zanim jeszcze weszła w życie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, instytucją odpowiedzialną za stanowienie taryf była rada gminy. Rada ta mogła równocześnie cedować to swoje uprawnienie na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Było to rozwiązanie całkiem sensowne, gdyż jedynie urząd, który podlega władzy w(...)
»