Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Popraw klimat swojego mia(...)

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to największa ogólnoeuropejska inicjatywa poświęcona zrównoważonemu transportowi miejskiemu. Organizowana jest co roku w dniach 16-22 września – w Europie od 1998 r., a w Polsce od 2004 r. Cel przedsięwzięcia to ochrona jakości powietrza oraz zapobieganie zmianom klimatu przez zachęcanie mieszkańców miast do zachowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, a władz lokalnych do wprowadz(...)
»

O ocenach w Warszawie (...)

  Jednym z istotnych elementów procesu inwestycyjnego jest zbadanie możliwego wpływu zamierzanego przedsięwzięcia na środowisko. Służą temu oceny oddziaływania na środowisko. Temu tematowi poświęcona została, zorganizowana przez firmę URS Scott Wilson i organizację WWF Polska, konferencja „Kultura ocen oddziaływania na środowisko w zamówieniach publicznych”, która odbyła się 29 czerwca br. w Warszawie. W jej trakcie wielok(...)
»