Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Handel emisjami – perspek(...)

Przedsiębiorcy z większym niepokojem spoglądają na kalendarz, gdyż coraz mniej czasu pozostało do momentu wprowadzenia mechanizmu aukcji jako metody rozdziału uprawnień do emisji po 2013 r. W związku z tym odbywa się coraz więcej spotkań, mających na celu rozwianie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) w okresie 2013-2020. Służyło temu również seminarium „Działania na rynku uprawnień do emisji gaz&oacute(...)
»

Inwentaryzacja zieleni(...)

W zarządzaniu zielenią miejską ważna jest inwentaryzacja zasobów. Aby w pełni skorzystać z jej zalet, należy mieć świadomość, że jest ona stałym procesem, a nie jednorazowym zadaniem. Wiedza o posiadanych zasobach jest jednym z podstawowych elementów procesu zarządzania zielenią miejską. Znaczna jej część pochodzi zazwyczaj z opracowań ekofizjograficznych, wykonywanych przed sporządzeniem studium uwarunkowań i ki(...)
»