Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energiczny pragmatyk(...)

Nakierowany na działanie i osiąganie celu. Cechuje się wyjątkową determinacją, co sprawia, że postrzegany jest jako mało liczący się z innymi. Główne typy osobowości wynikają z połączenia czterech różnych biegunów reprezentowanych przez ekstrawertyków i introwertyków, osoby, które myślą przez pryzmat twardych faktów oraz osoby kierujące się emocjami i relacjami. Czym charakteryzuje się pragmatyczny ekstrawertyk? Każdy ma wszystkie cechy(...)
»

Dobre planowanie oznacza(...)

Na szczeblu krajowym trwają prace weryfikacyjne nad V Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Już wstępne oceny wykazały bardzo duży problem ze zrozumieniem przez gminy istoty Programu oraz właściwego planowania rozwoju sieci kanalizacyjnych w zależności od warunków topograficznych i wymogów środowiskowych. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w wytycznych wyraźnie wskazał, że głównym dokumentem przygotowującym i(...)
»