Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zawód: urbanista(...)

Rząd przedstawił projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Trzy lata po „deregulacji” powraca więc sprawa certyfikowania kwalifikacji urbanistów, tym razem w formule nie samorządu zawodowego, lecz uprawnień państwowych. Jakie umiejętności ma potwierdzać urzędowy egzamin, kim jest urbanista w dzisiejszych czasach oraz kogo i w jakim zakresie należałoby objąć regulacjami? Artykuł 129 projektu określa, że „wykonywanie zawodu urb(...)
»