Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie jakością wody(...)

W Austrii już od dłuższego czasu do oznaczania stopnia czystości wód powierzchniowych płynących stosuje się ocenę stanu saprobowego, a stojących – troficznego, biorąc pod uwagę również parametry chemiczne. Funkcjonuje tu również sieć monitoringu wód powierzchniowych i gruntowych, zarządzana przez Europejską Agencję Środowiska dla Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych. Austria, kraj pozbawiony dostępu do morza, ma powierzchnię ok. 84 tys. km(...)
»

Edukacja ekologiczna na p(...)

Całkowite zużycie papieru na świecie w 2007 r. wyniosło 394,2 mln ton, w tym mas pierwotnych 196,2 mln ton i makulatury (wtórnych) 207,7 mln t. W ciągu drugiej połowy XX w. globalna konsumpcja papieru wzrosła ponad sześciokrotnie. Największym użytkownikiem tego produktu są Stany Zjednoczone, zużywające 331 kg rocznie na osobę. Stanowi to blisko 30% całkowitej światowej konsumpcji. Wszystkie kraje wysoko uprzemysłowione zużywają ok. 70% papieru produkowanego n(...)
»