Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Fantomy polskie(...)

Poważny skądinąd polityk na pytanie pewnego dziennikarza, kiedy podjęta zostanie ważna decyzja, miał odpowiedzieć, iż po powrocie z Radomia. Zapytany w związku z tym, kiedy tam się udaje, rzucił krótko: „na razie się nie wybieram”. Po powrocie z Radomia – czyli nigdy! W każdym razie nie teraz. To pierwszy z fantomów myślenia o naszym zorganizowaniu przestrzeni życia publicznego. Że jakoś się ułoży, wyk(...)
»

Nowoczesne technologie od(...)

Odsiarczanie spalin jest obecnie powszechnie stosowaną metodą ograniczania emisji SO2. O wyborze wariantu technologicznego decydują aktualnie głównie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Z analizy kosztów wynika, że dla bloków > 200 MWe (megawat mocy elektrycznej) najlepiej jest stosować mokrą metodę wapniakową, gdzie jako sorbent stosuje się mączkę kamienia wapiennego, a produktem jest CaSO4·2H2O, kt&oa(...)
»