Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa jakość obsługi klien(...)

System contact center SAP Business Communications Management (BCM) to nowatorskie rozwiązanie. Wdrożono je w Eszakdunantuli Vizmu (EDV) – Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji obsługującym północno-zachodnie Węgry. Stworzenie działu telefonicznej obsługi klienta – call center – było ważnym wydarzeniem w życiu organizacji. Kluczem do sukcesu jest integracja SAP BCM z systemem billingowym, również marki SAP (SAP IS-U – r(...)
»

Europejska strategia odpa(...)

Pod koniec grudnia ub.r. Komisja Europejska ogłosiła nową strategię w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu. Jej celem jest wykształcenie w europejskim społeczeństwie nawyku recyklingu. Jest to jedna z siedmiu strategii „tematycznych” przewidzianych w ramach 6. Programu Ramowego na rzecz ochrony środowiska na lata 2002-2012, ściśle związana z inną, zaproponowaną w tym samym czasie, strategią na temat zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych(...)
»