Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Za wcześnie na wnioski(...)

W pierwszych dniach września br. w Warszawie ponad 150 przedstawicieli samorządów oraz firm zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych dyskutowało i słuchało wykładów podczas 17. już Konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”, zorganizowanej przez firmę Abrys. Zastanawiano się, jak wygląda nasza rzeczywistość po dwóch miesiącach od wprowadzenia nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi. Niestety, obraz nie jest jednoznaczny. Jak Pol(...)
»

Od redaktora(...)

Wybory mamy już za sobą. W zmniejszonych liczebnie samorządach wszystkich szczebli pojawiło się wielu nowych radnych, reprezentujących różne środowiska i grupy interesów. Gratuluję im zdobycia poparcia wyborców. Teraz nowe władze czeka wiele pracy. Będzie to czas wejścia do Unii Europejskiej i praktycznego zastosowania nowego prawa ochrony środowiska. Wynegocjowane okresy przejściowe szybko miną, dlatego prace trzeba zacząć już dziś. W polskich gminach wiele już zrobiono, ale jeszcze więcej pozo(...)
»