Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lokalne kotłownie na biom(...)

Słoma, drewno opałowe i odpadki drzewne zalicza się do biomasy, która jak cała roślinność występująca na ziemi, asymiluje dwutlenek węgla z powietrza w procesach fotosyntezy w czasie swojej wegetacji. Podczas późniejszego spalania biomasy dwutlenek węgla oddawany jest z powrotem do atmosfery, a więc końcowy bilans jest zerowy. Podstawowym kryterium preferowania biomasy jako źródła energii odnawialnej jest brak emisji CO2 i zasadnicze obniżenie emisji SO2. (...)
»

Czy zmiany w ustawie zado(...)

Rada Ministrów 17 lutego br. przyjęła projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zaproponowane przepisy mają przyczynić się do zwiększenia masy zbieranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), a tym samym do osiągania minimalnych poziomów ich gromadzenia, odzysku i przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu. Projekt zakłada również, że do końca br. przedsiębiorca wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodar(...)
»