Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od Wydawcy(...)

„Ecomanager”, czasopismo, które trafia właśnie do Waszych rąk, jest kolejną inicjatywą wydawniczą firmy Abrys, od ponad dwudziestu lat prowadzącej szereg działań w branży ekologicznej (po szczegóły odsyłam na www.abrys.pl). Główną tematyką „Ecomanagera” będzie ochrona środowiska w przemyśle i biznesie. Przedstawimy technologie z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, jak również rozwiązania dotyczące ochron(...)
»

Mikroretencja na terenach(...)

Mikroretencja na terenach zurbanizowanych Odprowadzanie wód deszczowych z obszarów zurbanizowanych stanowi obecnie coraz większy problem, zarówno ze względu na ciągły rozwój aglomeracji, jak i z uwagi na pogarszanie się stanu technicznego sieci odwadniających. Inwestycje infrastrukturalne są obecnie prowadzone właściwie tylko tam, gdzie z dużą częstotliwością występują podtopienia obszarów zagospodarowanych. W zdecydowanej większości pols(...)
»