Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Francuska współpraca(...)

Wejście Polski do Unii Europejskiej i związany z tym napływ funduszy oraz konieczność spełnienia wymagań dyrektyw unijnych daje nowe warunki rozwoju i finansowania inwestycji w wielu branżach. W związku z tym obserwujemy wiele imprez promujących zagraniczne technologie w Polsce. Fakt ten cieszy, gdyż coraz liczniejszy udział naszych decydentów w tych imprezach powoduje wzrost ich wiedzy i znajomości nowoczesnych technologii ochrony środowiska. W dniach 28-30 marca 2006 r. w Warszawie odbyły (...)
»

Kriokoncentracja w oczysz(...)

Kriokoncentracja, czyli krystalizacja przez wymrożenie, znalazła zastosowanie w oczyszczaniu ścieków pochodzących z przemysłu. Dzięki temu procesowi możliwe jest odzyskiwanie wody i powtórne jej wykorzystanie. Produkcji przemysłowej towarzyszy zazwyczaj powstawanie znacznej ilości odpadów, zarówno stałych, jak i płynnych. Niektóre z nich nadal mają wartość użytkową i mogą być wykorzystywane przez zakład macierzysty lub stają się przedmiotem (...)
»