Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

W zgodzie z przyrodą(...)

Nie trzeba socjologicznych badań, aby stwierdzić, że poziom świadomości ekologicznej w Polsce jest bardzo zróżnicowany, a często niski. To widać i słychać w lasach, nad jeziorami, na osiedlach mieszkaniowych… Rozmaite inicjatywy składają się na edukację ekologiczną. W 2001 r. powstała Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Szkoły, uczelnie, środki masowego przekazu, o(...)
»

Na gazie(...)

Dyskusja na temat zaopatrzenia Polski w energię została w ostatnim czasie zdominowana przez odnawialne źródła energii oraz energetykę wielkoskalową. Sporo też mówiło się o energetyce jądrowej, ale wydaje się, że z coraz mniejszym przekonaniem. Gdzieś w tle pojawia się gaz. Jest to oczywiście paliwo kopalne, ale za to „czyste” w eksploatacji, a to bardzo ważne, biorąc pod uwagę zobowiązania tzw. pakietu klimatycznego – 20% redukcji emisji CO2. W 2011 r. udział krajowego wydobycia gazu w zaspok(...)
»