Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Sprzeczność z ustawą(...)

Brak prawa jest grzechem. Jego nadmiar – również. Ale niespójność prawa i nadgorliwość jest grzechem śmiertelnym. W czerwcu 2007 r. Minister Gospodarki dokonał zmiany w swoim rozporządzeniu z września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Wprowadził nowy załącznik (4a), określający kryteria dopuszczenia odpadów o kodach 19 08 05 – ustabilizowane osady(...)
»

Jakość powietrza a zagroż(...)

Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała w sierpniu br. kolejny raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza w Europie. Jego dane obejmują lata 2001-2010 i pochodzą z 32 krajów, w tym z 27 państw-członków Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji. W sumie do pomiarów wykorzystano 4664 stacje pomiarowe. Zgodnie z raportem1 w latach 2001-2010 emisja większości zanieczyszczeń powietrza w Euro(...)
»