Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

15 punktów uchybień(...)

Gospodarowanie przestrzenią było w ostatnim czasie przedmiotem intensywnych działań Najwyższej Izby Kontroli. Sprawdzano zagadnienia związane zarówno z planowaniem przestrzennym, z prawidłowością wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę, jak i z egzekwowaniem przez gminy opłat adiacenckiej i planistycznej. Obraz polskiego systemu gospodarowania przestrzenią, jaki rysuje się po tych kontrolach, nie napawa optymizmem. Poprawność wydawa(...)
»

Oszczędne gminy(...)

Zorganizowany po raz czwarty przez Krajową Agencję Poszanowania Energii „Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce” został rozstrzygnięty. Uroczysta gala podsumowująca wyniki konkursu odbyła się 19 kwietnia. Gości powitał Zbigniew Szpak, prezes Zarządu KAPE, a ceremonię uhonorowania laureatów otworzyli Mieczysław Kasprzak, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Maciej Bando, wiceprezes URE. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Thomas &Oslash(...)
»