Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mechaniczne wzmacnianie d(...)

Mechaniczne wzmacnianie drzew zazwyczaj bazuje na elastycznych wiązaniach. Rozwiązania tego typu zapewniają odpowiednią ochronę drzewom, a przede wszystkim pozwalają na zachowanie cennych okazów, które znajdują się w trudnym położeniu. Za najważniejszą korzyść stosowania mechanicznych systemów wzmacniania drzew można uznać wyeliminowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa pieszych. Nie ma wątpliwości co do tego, że zastosowanie wiązań drzew niejednokrotnie pozwala unikną(...)
»

Czekając na WPGO(...)

Kilkumiesięczne już spóźnienie w przyjmowaniu wojewódzkich planów gospodarki odpadami jest konsekwencją zbyt późnego przyjęcia planu krajowego. Problemy stwarza konieczność uzgadniania z ministrem samorządowych planów inwestycyjnych. Sejm poprzedniej kadencji 15 stycznia 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która w swej zasadniczej części weszła w życie 6 lutego 2015 r. Nowelizacja wprowadziła obowiązek uchwalenia wr(...)
»