Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co najmniej dwa miejsca(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami wystąpiła z listem do Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie interpretacji przepisów znowelizowanych ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach. W związku z wejściem w życie Ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 175, poz. 1458) nasze firmy członkowskie zgłaszają do Izby przypadki świadczące o nieprawidłowym rozumieniu przez niektóre gmin(...)
»

Złomowe wieści(...)

Początek 2012 r. charakteryzował się dość wysokimi cenami złomu, choć po pierwszym kwartale zaczęły maleć z 1200 zł/t do ok. 1000 zł/t. Krajowy obrót złomu w pierwszym półroczu 2012 r. wyniósł ok. 3,4 mln t, a w ub.r. 3,2 mln t. Widoczna jest znaczna tendencja wzrostowa eksportu złomu, który z 756 tys. t w 2011 r. zwiększył się do 961 tys. t w pierwszym półroczu 2012 r. Natomiast import złomu z 178 tys. ton w I półroczu 2011 r. zmniejszył się d(...)
»