Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kłopotliwe osady(...)

Ochrona środowiska naturalnego od wielu lat jest jednym z najważniejszych obszarów współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej. Potrzeba realizowania skoordynowanej i efektywnej polityki ekologicznej wynika przede wszystkim ze świadomości, że problemy środowiskowe ze swej natury posiadają wymiar ponadnarodowy i transgraniczny. Kwestie środowiskowe są jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Skuteczna polityka ochrony środo(...)
»

Park pełen bioróżnorodnoś(...)

Bishan Park, to jeden z parków, które w ostatnim czasie zostały zrewitalizowane przez niemiecką pracownię Atelier Dreiseitl. Park o powierzchni 62 ha powstał wprawdzie w latach 80. XX w., stając się jedną z wizytówek Singapuru, ale dopiero w tym roku zyskał nowy charakter. Dziś jest dowodem na to, że park w centrum miasta może być miejscem pięknym, zielonym i nadającym się do życia. Zmiany związane z urbanizacją można odwrócić i zadbać o w(...)
»