Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

ITPOK-i - problemy i rozw(...)

Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce w wyniku zmian przepisów prawa: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, zyskała nowe znaczenie. Podmiotami gospodarującymi odpadami komunalnymi stały się gminy, które jako właściciele odpadów mają duży wpływ na to, czy wszystkie odpady będą odbierane i zagospodarowywane w sposób zorganizowany. Znowelizowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami określiły regiony gospodarki odpadami wraz z regionalnymi instalacjami prz(...)
»

Oczyszczanie ścieków meto(...)

Szansa czy zagrożenie? Oczyszczanie ścieków jest procesem polegającym na redukcji zanieczyszczeń do parametrów określonych w przepisach prawnych. Następuje to za pomocą różnorodnych mechanizmów (przeważnie technicznych), chociaż w ostatnich latach, jako alternatywa, pojawiły się oczyszczalnie ścieków z udziałem roślin. Już ponad pół wieku temu zaczęto na tej bazie budować pierwsze tego typu oczyszczalnie. Obecne doświadczenia wykazują, że jest to bardzo skutec(...)
»