Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozważania sceptyczniejąc(...)

23 listopada 2002 odbyło się w naszym Sejmie dość dziwne głosowanie nad tzw. ustawą czyszczącą (dziwne, jeśli chodzi o przebieg i utworzony na sali sejmowej krótkotrwały alians skrajnie odległych – przynajmniej oficjalnie – sił politycznych), które właściwie zamknęło drogę do wprowadzenia racjonalnych rozwiązań i logicznego ustawienia relacji w dziedzinie zwanej gospodarką odpadami komunalnymi. Nadzieja, że Senat sprawę naprawi, okazała się płonna. Szkoda tylko, że (...)
»

Stan obecny sektora bioga(...)

  Zgodnie z obowiązującą definicją, biogaz rolniczy to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej substratów.  Projekt nowej ustawy o OZE zakłada stworzenie szczegółowej listy substratów, które mogą być użyte do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej, ciepła bądź chłodu z biogazu rolniczego. Listę tę ogłasza minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek prezesa Agencji R(...)
»