Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Państwo Słońca(...)

Głosując w referendum za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Polacy opowiedzieli się nie tylko za czekającym nas dobrobytem, ale głównie za nieracjonalnością działań, z jakimi mamy do czynienia na każdym kroku funkcjonowania naszego państwa. Inwencja twórcza, jaka rozpiera serca każdego rodaka, nie pozwala nam łatwo uznawać racji innych, tych z bliskiego otoczenia, gdyż obcując z nimi na co dzień uważamy, że nie jest możliwe, aby mogli się oni wykazać zdolnościami i wiedzą większymi o(...)
»

System SCADA w nowoczesny(...)

Artykuł jest kolejną publikacją z cyklu prezentującego wyniki projektu 5. Programu Ramowego UE „SMArt Control of wastewater systems – SMAC”. W ramach tego projektu zaproponowana została nowa koncepcja sterowania biologiczną oczyszczalnią ścieków (OŚ) oraz opracowane zostały nowa struktura i algorytmy sterowania1. Wyniki projektu zostały zaimplementowane w pilotażowej oczyszczalni w Kartuzach. W klasycznym podejściu do sterowania obiektami klasy OŚ pos(...)
»