Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Zbiórka sprzętu AGD oraz (...)

Gospodarka stałymi odpadami komunalnymi wpływa na subiektywnie pojmowane warunki życia mieszkańców danego obszaru. Jednym z jej elementów jest zbieranie i usuwanie odpadów wielkogabarytowych, a wśród nich zbędnego w gospodarstwie domowym sprzętu AGD czy RTV. Należy podkreślić, że na podstawie umów międzynarodowych Polska jest zobowiązana do zbierania w gospodarstwach domowych zbędnego sprzętu AGD i RTV. Ni(...)
»

Nowa strategia KZGW(...)

Rozmowa z Witoldem Sumisławskim, prezesem KZGW   Istotnym tematem jest ostatnio program związany z oczyszczaniem ścieków, zagospodarowaniem osadów oraz kwestią ewentualnych instalacji. W jaki sposób KZGW postrzega tę kwestię? Nasz wpływ na program jest związany z koordynacją i prowadzeniem aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ponosimy za niego odpowiedzialność wynikającą z ustawodawstwa, choć sam(...)
»