Paragrafy pod lupą

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2012-7
  DRUKUJ

 

Strefy oraz obszary ochronne, cz. II
Na terenie ochrony pośredniej może być zabronione lub ograniczone wykonywanie robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia.
 
W Ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Pr. wod.)1, przykładowo wymieniono szereg takich zakazów i ograniczeń. Określony zakaz, nakaz lub ograniczenie nie może mieć charakteru dowolnego, ale musi służyć zapobieganiu zmniejszenia przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, co skutkowałoby systematycznym zwiększaniem się zagrożeń w środowisku naturalnym2. Z tego powodu coraz większą wagę przywiązuje się do wykorzystania różnych form prewencyjnych instrumentów prawa. Ich celem jest sterowani [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus