Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator i kalendarium"

Polecane artykuły:

Zadania w ustawach sektor(...)

Omówiony w dwóch poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” podział kompetencji dotyczył, co do zasady, zadań określonych przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.). Ustawy szczegółowe w większości zawierają odrębne przepisy kompetencyjne, chociaż w sporej części opierające się na generalnych założeniach przyjętych w P.o.ś. Najwyraźniej widoczne jest to na gruncie ustawy z 27 kwietni(...)
»

Wszyscy skorzystają?(...)

Na stronach Ministerstwa Środowiska ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. W uzasadnieniu wskazano, iż na podstawie identyfikacji zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy zostały określone nowe zasady bhp, odpowiadające współczesnym warunkom pracy w zakładach zagospodarowania odpadów. Czy faktycznie projekt stanowi novum i czy jest oczekiwany przez branżę? (...)
»