Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Błąd zaniechania(...)

Transgeniczne uprawy mają tyluż zwolenników, co przeciwników. Aktualnie resorty środowiska i rolnictwa kończą pracę nad projektem ustawy o GMO. Ministerstwo Środowiska chce do ustawy wprowadzić zapis „strefowania” upraw GMO, w myśl którego to samorządy miałyby decydować o istnieniu i wielkości takich stref na własnym terenie. Poprosiliśmy o komentarz w tej kwestii. (...)
»

Lokalne kotłownie na biom(...)

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania spalaniem drewna, co wynika z konieczności zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Spalanie drewna i jego odpadów pozostaje w sprzeczności z możliwościami wykorzystania surowcowego2. Za energetycznym wykorzystaniem drewna przemawiają m.in. jego odnawialność, z pozytywnymi konsekwencjami dla środowiska, oraz konieczność utylizacji znacznej ilości odpadów drzewnych w pobliżu miejsca ich powstawa(...)
»