Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opinie czytelników(...)

Adam Krzyśków prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Prenumerata „Przeglądu Komunalnego” stanowi dla Funduszu istotną pomoc w codziennej pracy, ponieważ wskazuje nowe rozwiązania techniczne, zawiera opinie i doświadczenia innych czytelników oraz pokazuje rozwiązania organizacyjne cenne dla kierujących sfer(...)
»

Organy ochrony środowiska(...)

Z dniem wejścia w życie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – P.o.ś. (a więc 1 października 2001 r.) pojawiła się w Polsce koncepcja przyporządkowania zadań związanych z ochroną środowiska organom administracji, uznanym przez tę ustawę za „organy ochrony środowiska”. Konstrukcję przyjętą w P.o.ś. oparto na założeniu, że wynikające z ustawy zadania przypisane są zawsze „organom ochrony środowiska”. Pojęcie to zostało zdefiniowane(...)
»