Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Miejskie ścieki jak z apt(...)

Ścieki płynące w miejskich kanalizacjach coraz bardziej niebezpieczne. Można rzec, że przypominają aptekę. Do typowych ścieków – fekaliów, składowych środków higienicznych oraz czystości, w tym detergentów – dołączyły nowe: lekarstwa, a także narkotyki i dopalacze. Farmaceutyki to związki aktywne biologicznie stosowane w medycynie. Ich źródłem w środowisku (gleba, woda) jest człowiek, który coraz częściej korzysta z szerokiej gamy leków (w domu czy szpitalu), a nast(...)
»

Omówienie raportu NIK o r(...)

  W kwietniu 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli przeprowadzonej w związku z upływem połowy okresu przewidzianego na realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych („KPOŚK”).   Kontrolę tę przeprowadzono również w związku ze zbliżającym się terminem (31 grudnia 2010 r.) osiągnięcia przez Polskę drugiego z celów pośrednich wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1(...)
»