Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Trzeba się pilnie uczyć w(...)

Panie profesorze, ukazanie się dyrektywy 2009/28/WE motywuje polskie władze, aby określiły swój stosunek do stosowania pomp ciepła w systemach grzewczych budynków, zarówno tych nowobudowanych, jak i modernizowanych. Czy rząd podjął już jakieś działania w tym zakresie? Istotnie, wraz z ukazaniem się wymienionej przez Panią dyrektywy za(...)
»

Mikrobiologiczne wskaźnik(...)

Wzrost mikroorganizmów w sieciach wodociągowych może być źródłem zagrożenia epidemiologicznego. Po raz pierwszy w 1854 r. lekarz John Snow wskazał wodę pitną jako źródło epidemii cholery. Na podstawie badań epidemiologicznych udowodnił on związek pomiędzy zachorowaniami a wodą pobieraną z należącej do parafii św. Jerzego studni, zlokalizowanej na skrzyżowaniu Cambridge i Broad Street w Londynie, poniżej odpływu ścieków. Odcięcie dostępu do wody z tej studni spowodowało ustanie epidemii1,(...)
»