Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biomasa – kłopotliw(...)

Cz. II – charakterystyka głównych grup surowców bioenergetycznych Obecnie, z praktycznego punktu widzenia, główne grupy surowców bioenergetycznych to drewno i zasoby leśne, rośliny zbożowe (spożywcze i przemysłowe), słoma, trawa i pozostałości z uprawy winorośli i oliwek. Drewno i zasoby leśne Drewno i produkty leśne są głównym surowcem paliwowym wielu państw nie zrzeszonych w OPEC (kraje tropikalne, rozwijające się). Szacuje się, że ta sytuacja pozo(...)
»