Strefy oraz obszary ochronne, cz. I

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2012-6
  DRUKUJ

W Ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Pr. wod.) realizującej założenia ochrony wód przed zanieczyszczeniem, duże znaczenie praktyczne dla korzystania z nieruchomości ma instytucja prawna stref oraz obszarów ochronnych, uregulowana w art. 51-61 Pr. wod.

Obejmuje ona problematykę dotyczącą nieruchomości oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Podstawowym założeniem z punktu widzenia ochrony wód jest zasada, zgodnie z którą odprowadzane do wód zanieczyszczenia nie mogą naruszać zakładanego stanu jakości wód. Należy pamiętać, że ochrona wód przed zanieczyszczeniem opiera się na typowych zasadach prawnych ochrony środowiska, takich jak: kompleksowość, „zanieczyszczający płaci”, zrównoważony rozwój oraz prewencja.
Prawo dotycz [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus