Opłaty taryfowe niezgodne z ustawą?

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2012-6
  DRUKUJ

Czy opłaty taryfowe są niezgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? Do takiego wniosku doszedł ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 13 grudnia 2011 r., sygn. II Kr 1567/11.
Sąd uznał, iż Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w zakresie przewidującym zamieszczenie w taryfie stawek opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług, wykracza poza delegację ustawową, zawartą w art. 25 [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus