Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Aktualności(...)

Petersburg w soczewce Projekt autorstwa biura Michaela Maltzana pod nazwą „The Lens” (soczewka) zdobył pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie projektowym St. Petersburg Pier Design Competition. Głównym założeniem konkursowym było stworzenie koncepcji rewitalizacji molo w St. Petersburgu. „The Lens” zakłada stworzenie niekonwencjonalnej infrastruktury, łączącej zatokę i molo w jedną funkcjonalną całość. Będzie to miejsce do uprawia(...)
»

Nerwowa jesień?(...)

Trzy pierwsze kwartały bieżącego roku poświęciliśmy systematycznemu, zazwyczaj spokojnemu wdrażaniu nowego Prawa wodnego i znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Trudno nazwać jednak spokojnym styczeń, w którym ze zdumieniem wczytywaliśmy się w projekt rozporządzenia taryfowego, autorstwa twórcy Prawa wodnego. Szczęśliwie nowy resort ze zrozumieniem podszedł do argumentów branżowych generowanych przez środowisko na czele z Izbą Gospodarczą Wodociągi Pol(...)
»