Wszystkie artykuły w kategorii: "Informatyka"

Polecane artykuły:

Surowce – Energia – Efekt(...)

W połowie października 2011 r. w Zakopanem odbyła się XXV Jubileuszowa Konferencja z cyklu: zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Surowce – Energia – Efektywność – 2011, zorganizowana przez Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. W konferencji udział wzięło 270 osób, w tym reprezentanci środowiska naukowego (osiemnastu u(...)
»

Zarządzanie składowiskiem(...)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) wprowadziła wiele nowych obowiązków, adresowanych do różnych podmiotów. Dla niektórych wymogów ustanowiono okresy przejściowe, umożliwiające ich wdrożenie. Dotyczy to także zagadnień związanych ze składowaniem odpadów. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na dwie kwestie, bowiem przepisy ich dotyczące są nieprecyzyjne. Tym samym budzą one wątpliwości co do podmiotowego zakresu ich obowiązywania, a terminy (...)
»