Wszystkie artykuły w kategorii: "Informatyka"

Polecane artykuły:

Refleksje komunikacyjne(...)

Turystyka i rekreacja w zgodzie z poszanowaniem środowiska naturalnego wymaga dobrych standardów komunikacyjnych. Minęły czasy, gdy Polacy w poszukiwaniu letnich przyjemności spędzenia urlopu nad Bałtykiem akceptowali przepełnione pociągi. Częściowo stało się tak dzięki otworzeniu szerokiej oferty podróżowania nad południowe morza Europy. Z Polski południowej odległość dotarcia nad Adriatyk jest porównywalna z tą nad Bałtyk. Zmieniły się też środki transportu, gdyż (...)
»

Rozprowadzanie odpadów na(...)

Zgodnie z art. 13 ust. 2b Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.), minister środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, warunki odzysku za pomocą procesu R10, tj. rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku, uwzględniając potrzebę ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska. Obecnie zagadnienia te reguluje Rozporz(...)
»