Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Bezpieczeństwo informacji(...)

Każda działalność obarczona jest ryzykiem. Niemożliwe jest uniknięcie wszystkich zagrożeń, którymi mogą być np. pożar czy kradzież, a coraz częściej także kradzież wartości intelektualnych – różnego typu danych i informacji. Złożoność problemu zagrożeń dotyczącego utraty danych informacyjnych jest bardzo duża. Wskazanie konkretnych zagrożeń, jak również możliwość ich analizy oraz poprawnego definiowania wydaje się być niezbędnym elementem funkcjonowania urzędu. Dlatego coraz czę(...)
»

Plan wojewódzki a poziom (...)

  Planowanie przestrzenne obejmuje różnorodne poziomy i płaszczyzny tematyczne. Należy rozpatrywać je z różnych punktów widzenia, jednak przy zachowaniu pewnych wspólnych wytycznych, dotyczących zależności pomiędzy poszczególnymi aktami polityki przestrzennej. Jednym z tego rodzaju zagadnień jest rola ochrony środowiska w różnych aktach planistycznych.  (...)
»