Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zgazowanie biomasy w ukł(...)

W dziedzinie stosowanych w praktyce technologii energetycznego wykorzystania biomasy na szczególną uwagę zasługują układy bazujące na jej zgazowaniu. Równolegle z rozwojem systemów bazujących na zgazowaniu biomasy w kierunku układów przeznaczonych dla energetyki zawodowej, duże zainteresowanie budzi koncepcja prostego i niezawodnego reaktora małej mocy, współpracującego bezpośrednio z kotłem wodnym lub parowym, czy będącego elementem układów mikrokogeneracji. (...)
»

Warunki przetrwania w obl(...)

Atak z użyciem broni masowego rażenia, w szczególności broni jądrowej, można przeżyć. Dlatego należy się do niego przygotować. Metody działania w warunkach skażeń spowodowanych użyciem różnych rodzajów broni masowego rażenia są na ogół odmienne, natomiast sposoby ochrony przed każdą z nich mają elementy wspólne1. Wystąpienie skażeń promieniotw&oacut(...)
»