Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Miastom zabrakło energii?(...)

W ciągu czterech miesięcy od ogłoszenia naboru przez NFOŚiGW tylko osiem samorządów złożyło wnioski w ramach programu Prosument. Wśród nich nie ma ani jednego dużego miasta! Dlaczego tylko małe gminy wiejskie chcą brać udział w programie? Prosument to program, w ramach którego NFOŚiGW przyznaje dotacje na zakup i montaż mikroinstalacji OZE. Samorządy mogą pośredniczyć w uzyskaniu dofinansowania dla mieszkańców, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Pomimo, że dot(...)
»

Konflikt na życzenie(...)

Elżbieta Olędzka - Koprowska Coraz częściej decyzja o rozpoczęciu inwestycji w gminie oznacza groźbę wybuchu konfliktu społecznego. Sytuacja ta dotyczy szczególnie tych projektów, które wiążą się z negatywnymi skutkami dla ludzi i środowiska naturalnego - z hałasem, wibracjami, emisją trujących substancji. Władze lokalne są najczęściej bezradne wobec protestów dotyczących planów budowy kontrowersyjnych w opinii społeczeństwa inwestycji. Budowa farmy wiatrowej,(...)
»