Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polskie „nie” dla polityk(...)

Jak będzie wyglądał rynek energii po 2020 r. w Europie? Nie można dokładnie przewidzieć tego, co będzie w 2020 r., ale można to w przybliżeniu oszacować na podstawie trendów i kierunków, w których zmierza polityka energetyczna Europy. Za osiem lat Europa zużywać będzie(...)
»

Projekt ustawy o odpadach(...)

Na stronach Ministerstwa Środowiska został upubliczniony projekt ustawy o odpadach poużytkowych z 22 sierpnia 2007 r. Analiza zakresu podmiotów, do których będą skierowane normy prawne zawarte w tym projekcie, opiera się na zestawieniu porównawczym. Dokonano go między zakresem podmiotów a rozwiązaniami przyjętymi w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowa(...)
»