Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dostępność i zasoby subst(...)

Współcześnie, kiedy coraz więcej uwagi zwraca się na konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, należy spodziewać się wielu inwestycji związanych z produkcją biogazu rolniczego. Poza rozwiązywaniem różnych problemów natury techniczno-ekonomicznej biogazownie w Polsce muszą zapewnić sobie, już na etapie planowania inwestycji, wystarczającą ilość substratów do fermentacji po akceptowalnej cenie zakupu. I tutaj pojawiają się probl(...)
»

Podatek od posiadania psa(...)

Podatek od posiadania psa W Polsce podatek od posiadania psa obowiązywał do 31 grudnia 2007 r. Jego wysokość ustalana była przez gminy, ale została ograniczona przez rozporządzenie ministerialne. Po raz pierwszy podatek od psów domowych wprowadzono w (...)
»