Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ciągle inwestujemy(...)

Rozmowa z Bogdanem Matulą – członkiem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. Jak ocenia Pan kondycję finansową MPO? Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa z ostatnich kilku lat wykazuje dość stabilną pozycję ekonomiczną firmy. Wskaźnik rentowności MPO utrzymuje się na bezpiecznym poziomie, przekraczającym 6%, co pozwala na korzystanie z inwestycyjnych ulg podatkowych. Istotne jest, że spółka nie korzysta z ż(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku przez zgromadzenie związku międzygminnego Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego nr NK-I.4131.219.2016.BSzu z 12 lipca 2016 r., Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz(...)
»