Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Magazynowanie komunalnych(...)

Komunalne osady ściekowe są specjalnym rodzajem pozostałości po procesach przemysłowych – a jednocześnie są odpadami (a nie np. ściekami), choć specjalnymi. W konsekwencji dotyczą ich wszystkie ogólne zasady gospodarowania odpadami, ale w pewnym zakresie modyfikowane przez postanowienia szczegółowe. Warto też przypomnieć, że wbrew nazwie nie stanowią one odpadów komunalnych. Podstawowe przepisy w omawianym zakresie znajdują się w artykule 43 ustawy (...)
»

Pogłębione utlenianie w o(...)

Ścieki pochodzące z zakładów przemysłowych często trudno unieszkodliwiać tradycyjnymi metodami oczyszczania, takimi jak koagulacja, flokulacja i sedymentacja, w połączeniu z etapem biologicznym i filtracją. Efektywną metodą usuwania zanieczyszczeń z takich ścieków są procesy pogłębionego utleniania. Ścieki przemysłowe mogą zawierać całą gamę toksycznych zanieczyszczeń, których eliminacja wymaga zastosowania metod niekonwencjonalnych(...)
»