Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Water & Wastewater International Volume 16, Issue 3. June 2001 Kathleen Slattery: „Sprostać konkurencyjnemu wyzwaniu” (Meeting the competitive challenge) Wiele krajów eksperymentuje w zakresie świadczenia usług wodociągowych w biednych i peryferyjnych obszarach przy pomocy wielostronnych banków rozwoju, takich jak Bank Światowy i Międzyamerykański Bank Rozwoju. Trend ten ma poważne implikacje dla każdego przedsiębiorstwa, które (...)
»

Ocena wydatkowania środkó(...)

Unijne Fundusze Strukturalne (FS) przeznaczone do wydatkowania w latach 2007-2013 miały być bodźcem dla nowych inwestycji. Cele dla OZE na 2020 r. są bardzo ambitne, a tymczasem Polska najgorzej realizuje dotacje do inwestycji w tym sektorze. PIGEO wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu braku postępu w wydatkowaniu środków unijnych przez Polskę na inwestycje w OZE. Podczas spotkania w Brukseli (16 marca br.), zorganizowanego w ramach projektu REPEP2020, delegat KE, Ma(...)
»