Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ustawa o odpadach. Nowe d(...)

Ważnym elementem każdej ustawy jest tzw. słowniczek, w którym definiuje się pojęcia, których zrozumienie jest istotne dla właściwej interpretacji przepisów prawnych - w szczególności, gdy w ustawie nadaje się im inne znaczenie niż stosowane w języku potocznym. Nowa Ustawa o odpadach wprowadza zarówno nowe definicje obecnie stosowanych pojęć, dostosowując je do definicji stosowanych w prawodawstwie Unii Europejskiej, jak również zupełnie nowe pojęcia, dotychczas niestosowane w polskim prawie.(...)
»

„Autobus energety(...)

Pierwsza kampania regionalna rozpoczęła się 11 września na terenie województwa śląskiego br. i trwała do końca października. Jej przeprowadzenie było możliwe dzięki wydatnej pomocy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Zainteresowanie projektem wyraziło kilkadziesiąt gmin, ostatecznie „Autobus energetyczny” odwiedził 29 gmin (w ramce trasa przejazdu autobusu). Szacowana przez organizatorów projektu w Polsce – Krajową Ag(...)
»