Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Iż Polacy nie gęsi... swo(...)

Tadeusz Rzepecki Spośród wielu organizowanych w ostatnich latach kursów i szkoleń w tematyce ochrony środowiska i gospodarki komunalnej wyróżniają się te, które potrafią powiązać akademicką wiedzę z praktyką gospodarczą popartą konkretnymi przykładami z życia. Jednym z nich jest Kurs - "Zrównoważony Rozwój Energetyczny", organizowany przy wsparciu finansowym funduszu TEMPUS (szerzej PK 07/2001). Otwarcie naszego kraju na Europę i liczne środki pomocowe sprzyjają organizacji szkoleń(...)
»

Rewolucji nie będzie, będ(...)

Z Wojciechem Jaworskim, dyrektorem Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Urszula Wojciechowska dr inż. Wojciech Jaworski, dyrektor Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska Realizacja przyjętych w Traktacie Akcesyjnym celów ilościowych wymaga zastosowania silniejszych niż dotychczas i skuteczniejszych mechanizmów wsparcia rozwoju źródeł energii odnawialnej. Dotychczasowe rozwiązania są poł(...)
»