Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompostowanie odpadów w T(...)

Bliska perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz zakończenie negocjacji w obszarze „Środowisko” wymusza dostosowanie polskiego prawa ochrony środowiska do uregulowań prawnych, obowiązujących w UE. Problem gospodarki odpadami stanowi istotny element tego procesu. Przyjęty w 2002 r. przez Radę Ministrów „Krajowy plan gospodarki odpadami” jest ważnym krokiem, zmierzającym do uporządkowania gospodarki odpadami. Ustawa o odpadach z 27 kwie(...)
»

Szkodliwe działanie pyłów(...)

Jakość powietrza którym oddychamy ma niewątpliwy związek ze stanem naszego zdrowia. Pomimo coraz nowszych, dobrze udokumentowanych doniesień medycznych o szkodliwości pyłów stanowiących zanieczyszczenie atmosfery w wielu regionach świata stan środowiska jest pod tym względem bardzo niezadowalający. Dotyczy to także Polski.  Jakkolwiek większość zanieczyszczających powietrze pyłów jest pochodzenia naturalnego, to rozwój cywilizacji, a z nim roz(...)
»