Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowości Prawne(...)

    Vademecum prawne   Tytuł aktu prawnego Publikator(...)
»

MBP - nowy projekt(...)

Już od 1,5 roku przedsiębiorstwa gospodarki odpadowej realizują założenia Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052), które obowiązuje od 9 października 2012 r. Proces legislacyjny dotyczący uchwalenia nowego rozporządzenia w tej sprawie znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych (projekt z 13 lutego 2014 r.). Jak podkreśla Ministe(...)
»