Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas wytężonej pracy(...)

Drugi kwartał br. to okres intensywnych prac legislacyjnych nad szkicem zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nieoczekiwanie postulaty zawarte w projektach z druków nr 615 i 615 S spotkały się jednak z krytyką ze strony Rady Ministrów. Nasza Izba również zgłosiła uwagi komisjom senackim. Wątpliwości dotyczą niektórych zapisów zawartych w drukach Senatu RP nr 615 z 24 kwietnia br. i nr 615 S z 5 czerwca br. W pierwszym projekcie postulowano m.in. wpr(...)
»

Izba sekunduje samorządom(...)

W ostatnim czasie dość głośno dyskutuje się nad zasadnością niektórych przepisów, mających niebawem wejść w życie za sprawą nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Najwięcej kontrowersji budzi, oczywiście, obowiązek organizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nawet w przypadku, gdy gmina dysponuje przedsiębiorstwem powołanym wyłącznie do tego celu. Orężem w tej walce stała się niespójność zap(...)
»