Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W ostatnich dniach przez media przemknęła informacja, że w Sejmie w Komisji Ochrony Środowiska trwają prace nad nowelizacją prawa ochrony środowiska. Taką, która zmusi gminy do efektywnego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o to, by wymóc na samorządowcach regularne comiesięczne kontrole właścicieli posesji, czy mają zawarte umowy na odbiór odpadów i nieczystości. Kto nie będzie mieć stosownego dokumentu, od razu zapłaci 2 tys. zł, (...)
»

Opakowanie opakowaniu nie(...)

Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, a także regulacje prawne w aspekcie obowiązków przedsiębiorców były głównym tematem spotkania szkoleniowego „Opakowania a Środowisko”, organizowanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Wszyscy przedsiębiorcy, objęci przepisami ustawy, zobowiązani są do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu o(...)
»