Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator i kalendarium"

Polecane artykuły:

Recykling ZSEE w sprawozd(...)

W związku w wejściem w życie 23 stycznia 2013 r. Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach i zgodnie z art. 214 pkt 4 oraz art. 220 pkt. 3 i 5 tej ustawy, przepisy o rejestrach prowadzonych przez GIOŚ zostały uchylone. Natomiast wg art. 235 ust. 3, do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw do rejestru prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) stosuje się przepisy dotychczasowe, wynikające z Ustawy z 29 lipca 2005 r. o (...)
»

Montaż przydomowej oczysz(...)

Planując montaż przydomowej oczyszczalni ścieków należy mieć na uwadze kilka podstawowych zasad. Instalacja wymaga od wykonawcy ścisłego dostosowania się do instrukcji montażu wszystkich elementów oczyszczalni. Brak elementarnej wiedzy i niefachowe podłączenie „zemści się” na wykonawcy po latach. W niniejszym wydaniu przedstawiono kilka wskazówek, które z pewnością okażą się pomocne przy montażu przydomowej oczyszczalni. (red.) Instalacja kanaliz(...)
»