Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator i kalendarium"

Polecane artykuły:

Służebność przesyłu. Punk(...)

Pragnę przedstawić punkt widzenia dyrektora przedsiębiorstwa przesyłowego na problematykę służebności przesyłu. Chciałbym też polemicznie odnieść się do niektórych poglądów Mateusza Nyklewicza z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy, autora artykułu „Służebność przesyłu – zarys problematyki”, opublikowanego w miesięczniku „Wodociągi-Kanalizacja” 1/2013. Zgadzam się z tezą autora, iż kwestie sp(...)
»

Zmiana ustawy o ZSEE(...)

Do 14 lutego br. państwa członkowskie Unii Europejskiej miały obowiązek wdrożyć do swojego systemu prawnego zapisy dyrektywy 2012/19/UE. Jedynie dwa kraje zdążyły zrobić to w terminie (Wielka Brytania i Rumunia). W przypadku Polski to nie czas będzie miał decydujące znaczenie, lecz jakość aktu prawnego, który powstanie. Stoimy przed ogromną szansą na stworzenie zdrowego systemu, w którym wyeliminowane zostaną błędy poprzedniej ustawy, jak również uda się zminimaliz(...)
»