Wszystkie artykuły w kategorii: "Biblioteka wod-kan"

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność w przypa(...)

W pewniej gminie (na potrzeby niniejszego artykułu nazwanej gminą X) przedsiębiorca, działając jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, świadczył usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, nie posiadając zezwolenia. Nie dysponował zezwoleniem, przewidzianym przez art. 16 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2006 r. nr 123,(...)
»

Od redakcji(...)

Od redaktora Tydzień temu od pięcioletniego syna usłyszałam ciekawą, bardzo krótką, ale pełną treści historię. Brzmiała mniej więcej tak: W pewnym miejscu stało piękne drzewo, wszyscy wokół niego chodzili, podziwiali, robili sobie z nim zdjęcia, aż pewnego dnia przyszedł ktoś i ściął je. Nikt nie pomyślał, że w środku płakało prawdziwe zielone serce. Nie wiem, jak poznał tę opowieść. Mogę się tylko domyślać, że usłyszał ją w przedszkolu, które edukuje dzie(...)
»