Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Absurdy naszej polityki(...)

Dwa miesiące temu krytycznie pisałem o fatalnej jakości prawa regulującego gospodarowanie przestrzenią oraz o społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych uwarunkowaniach, w których jest ono stosowane. W wyniku tego społeczne koszty urbanizacji są wielokrotnie wyższe aniżeli jest to konieczne, zaś jakość przestrzeni pozostawia wiele do życzenia i ciągle się pogarsza. Dziś odnoszę się do jednego, wcześniej nieporuszanego aspektu tego problemu, a mianowicie do kwestii mieszkani(...)
»

Pozorowane działania ochr(...)

Jedną z ustawowych zasad planowania przestrzennego jest ochrona walorów krajobrazowych, krajobrazu kulturowego i dziedzictwa kulturowego. Wartość ta jest uwzględniana we wszystkich dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A jak sytuacja przedstawia się z praktycznego punktu widzenia? Krajobraz kulturowy świata jest coraz bardziej różnorodny i dynamiczny, a dotychczasowe podejścia do jego określenia i defi(...)
»