Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak skończyć z fikcją i p(...)

Pytanie to przyświecało zorganizowanej w Warszawie przez Krajową Izbę Gospodarczą 26 marca br. konferencji: „Rynek gospodarki odpadami – jak skończyć z fikcją i patologiami?”. Celem spotkania było przeprowadzenie konstruktywnej dyskusji o metodach eliminowania nieprawidłowości i „szarej strefy” z systemu gospodarki odpadami oraz zapewnienia uczciwych reguł gry rynkowej branży gospodarki odpadami. Dyskusję moderował Krzysztof Kawczyński, przewodniczący komitetu ochro(...)
»

Samorząd zawodowy(...)

Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, powołująca do życia izby inżynierów budownictwa, obowiązywać będzie od 25 stycznia 2002 r. Podstawowe zadania izb inżynierów budownictwa obejmują m.in. sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby, reprezentowanie i ochronę interesów zawodowych członków izb, nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych łącznie z prowadzeniem egzaminów. Do zadań izb należy także nadawan(...)
»