Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Poprawki w granicach proj(...)

Na ręce Ewy Wolak, przewodniczącej podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ZPGO złożył poprawki do tejże noweli, które na podstawie dyskusji wewnątrzzwiązkowej skompilował i w języku prawniczym podał Michał Kubicz. Poniżej najistotniejsze z nich. W art. 3 ust. 2 pkt 2 proponujemy zapis: „2) tworzą warunki do budowy i eksploatacji własnych, wspólnych z innymi gmin(...)
»

Fabryka prawa a gra rynko(...)

Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego. Władza ustawodawcza to działalność państwa polegająca na stanowieniu prawa. Pojęcie władzy ustawodawczej stosowane jest także na określenie organów państwa, które powołane są do stanowienia prawa. Władza ustawodawcza sprawowana jest zazwyczaj przez organ przedstawicielski powoływany w drodze wyborów. Nosi on różne nazwy (np. sejm, kon(...)
»