Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wpływ na życie i działaln(...)

Program oraz zagadnienia związane z jego wdrażaniem w Polsce wywołały wiele obaw i nieporozumień. Trudno się dziwić – Natura 2000 to nowość, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie jest wdrażana zaledwie od kilku lat. Dodatkowo zaliczanie kolejnych terenów do obszarów Natura 2000 budzi wątpliwości, nawet dziś, gdy należałoby się już spodziewać unormowania sytuacji po licznych interwencjach Komisji Europejskiej… Wciąż jednak mamy do czynienia z pe(...)
»

Od redaktora(...)

Wraz z wejściem w życie na początku przyszłego roku przepisów nowej ustawy Prawo wodne czekają nas podwyżki cen za wodę. I mimo że „podwyżka cen” z definicji nie kojarzy się z niczym przyjemnym, to większość z nas potrafi ją zaakceptować, gdy rozumie jej zasadność oraz celowość wprowadzenia. Przepisy nakładają na przedsiębiorstwa wodociągowe opłatę za wzrost kosztów usług wodnych, co jest zgodne z polityką Unii Europejskiej i konieczne, jeśli w przyszłości firmy wod-kan będą chciały ubiegać s(...)
»