Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Prawo dla wszystkich(...)

Polska znalazła się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości za opóźnienia we wdrażaniu przepisów dyrektywy ptasiej. Może to skutkować w przyszłości nałożeniem na nasz kraj znaczących kar finansowych. Czy jednak są one nieuniknione? Czy ubiegłoroczne „komisyjne” pogrożenie palcem zostało zignorowane? Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie.   (...)
»

Wakacyjne europytania(...)

Nie z plecakiem, ale z bagażem i wędkami mam jechać w ten europejski już kraj. To jest ukochany Kraj z jego przyrodą. Moim marzeniem jest pozostawienie Go następcom w stanie lepszym niż dzisiaj. Niestety życie zdaje się wykluczać taką możliwość. Mogę tylko zwrócić się słowami mistrza Okudżawy: A nas, Panie, w opiece swej miej. W Polsce na wsi mieszka ponad 14 mln ludzi(...)
»