Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Energia atomowa – nadziej(...)

  Wiele lat temu w Polsce spuszczono zasłonę milczenia na temat energetyki jądrowej. Jednak ze względu na konieczność dywersyfikacji energii w kraju już rozpoczęto działania zmierzające do budowy pierwszej elektrowni atomowej.   Kluczowe etapy rozwoju energetyki jądrowej zostały wyszczególnione w „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”. Na temat perspektyw energetyki jądrowej w Polsce mówion(...)
»

Sposoby obliczania i ocen(...)

W poprawnie działającym systemie dystrybucji wody nie do uniknięcia jest sytuacja, w której pewna ilość wody wydobytej i wtłoczonej w system wodociągowy jest tracona, przez co przedsiębiorstwa wodociągowe, mimo poniesionych nakładów, nie uzyskują z niej przychodów. Ograniczenie strat wody i jej racjonalne zużycie jest jednym z ważniejszych czynników ekonomicznej działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstw wodociągowych. Obecnie, wobec stale rosnąc(...)
»