Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kryteria oceny ofert(...)

Zamawiający, przygotowując ogłoszenie o przetargu, jest zobowiązany zamieścić w nim kryteria oceny ofert, jakimi będzie się posługiwał przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Powinien także wskazać wagę tych kryteriów, co zostało zapisane w art. 41 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Kryteria określone przez zamawiającego powinny być dla uczestników postępowania jasne. W przeciwnym razie grozi mu unieważnienie postępowania przetargowego w op(...)
»

III Forum Gospodarcze TIM(...)

  W czasie III Forum Gospodarczego TIME (10-12 maja br.) odbyła się ważna debata na temat przyszłości przemysłu ICT i energetyki rozproszonej. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że Polska ma szanse stać się liderem na rynku usług, produktów i systemów dla energetyki obywatelskiej. W dyskusji wzięli udział: minister Cezary Grabarczyk (Ministerstwo Infrastruktury), wiceminister Dariusz Bogdan (Ministerstwo Gospodarki), prezes Marek Woszczyk (Urząd Regu(...)
»