Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uszczelnić system demonta(...)

Projekt Ustawy z 15 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji utrwala zapisy zawarte w poprzednich projektach. Niestety, nie są one korzystne dla branży i całego systemu. Jedną z najistotniejszych modyfikacji jest propozycja „zamiany” opłaty recyklingowej na opłatę depozytową. Obecnie wnoszona opłata recyklingowa zasila system demontażu pojazdów poprzez przekazanie stacjom demontażu pojazdów (SDP) kwoty 500 zł za każdą tonę p(...)
»

Instalacja toalety separu(...)

Podstawą alternatywnego rozwiązania toalety (patrz PK XI/2003 – przyp. red.) jest skuteczna separacja świeżej uryny i kału. Uryna, która od samego początku nie miała styczności z kałem, odizolowana od powietrza atmosferycznego i chroniona przed światłem, jest praktycznie pozbawiona przykrych zapachów i zachowuje wartość nawozową. Separacja moczu i kału może odbywać się w dwóch grupach urządzeń – w toaletach „suchych” i „mokrych”. Dwudzielna mis(...)
»