Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monopolista ukarany(...)

Postanowieniem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdańsku (Decyzja nr RGD 42/2005) z 8 grudnia ub.r. na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim nałożono grzywnę w wysokości 5421 zł za stosowanie praktyk monopolistycznych. Postępowanie w tej sprawie wszczęto na wniosek powiatowego rzecznika praw konsumenta w Kamieniu Pomorskim. Wnosił on, że spółka PGK nadużywa swojej pozycji na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Czyniła to p(...)
»

Targi WOD-KAN – z branżą (...)

27. edycja Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN za nami. Na imprezę organizowaną przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” przybyło w tym roku ok. 350 wystawców i 10 tys. zwiedzających. Jak zwykle targi były miejscem prezentacji najnowszych rozwiązań technologicznych, ale także opiniotwórczych konferencji, spotkań i dyskusji. Podczas trzech dni (21-23 maja) Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze opanowały najważniejsze ma(...)
»