Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

W stronę lepszych usług(...)

Ponad 180 przedstawicieli miast wzięło udział w VII Kongresie Miast Polskich, który odbył się w Gnieźnie w dniach 24-25 września 2009 r. Spotkanie było poświęcone jakości usług komunalnych, ponadto poruszono na nim też zagadnienia związane z energetyką lokalną i ogrzewaniem mieszkań. Do udziału w debacie, oprócz ekspertów czy członków problemowych komisji ZMP, zaproszono przedstawicieli izb gospodarczych działających w gospodarce komunaln(...)
»

Międzynarodowe Sprzątanie(...)

Zrealizowany w sierpniu 2007 r. projekt „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku” został zainicjowany i zorganizowany przez Fundację Nasza Ziemia. Przygotowano go w ramach całorocznej kampanii „Sprzątanie świata”. Udział w projekcie oparto na zasadach dobrowolności i apolityczności. Podstawowym celem projektu było rozbudzenie odpowiedzialności Pol(...)
»