Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odczyn gleb i możliwości (...)

Jednym z podstawowych wskaźników żyzności gleb, wskazującym stan ich kwasowości, jest ich odczyn. Zależy on zarówno od czynników glebotwórczych, jak i procesów kształtujących glebę. Jako że wskazuje stan kwasowości1, przedstawiany jest w skali pH, obejmującej wartości od 0 do 14, przy czym poszczególne kategorie odczynu są szersze niż w tradycyjnej chemii, gdzie poniżej 7 pH wskazuje się na odczyn kwaśny, a powyżej t(...)
»

Problemy „śmieciowe”(...)

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich (ZMP) w Sieradzu, które odbyło się 5 lipca br., dyskutowano na temat problemów związanych z wdrażaniem nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie ulega wątpliwości, że kilka kwestii wymaga pilnej nowelizacji. W spotkaniu uczestniczyła Ewa Rakowska, przedstawicielka Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Zwróciła ona uwagę, że wprowadzanie ustawy w życie jest tematem bardzo medialnym. (...)
»