Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rynek odpadów opakowaniow(...)

Masa odpadów opakowaniowych wytwarzanych w kraju W 2000 r. powstało w Polsce ponad 3,4 mln t odpadów opakowaniowych. Prognozy przewidują wytworzenie w 2005 roku około 4,5 mln t odpadów opakowaniowych, a w roku 2007 przyrost ich masy do około 4,7 mln t. Strukturę i masę odpadów opakowaniowych w latach 2000-2005, z podziałem na poszczegó(...)
»

Mistrz – kierownik – dyre(...)

Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestie związane z rolą, jaką powinna odgrywać kadra kierownicza różnych szczebli w naszych przedsiębiorstwach. Jest oczywiste, że zadania te będą się różnić w zależności od szczebla w organizacji oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Są jednak cechy i zadania wspólne. Rolą każdego, kto pełni jakąkolwiek funkcję kierowniczą, jest przewodzenie. Co oznacza dzisiaj przewodzenie w przedsiębiorstwie wodociągowym? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak zadane pytanie(...)
»