Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Monitoring jakości wody w(...)

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w oparciu o Ustawę z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU z 2011 r. nr 212, poz. 1263) prowadzą nadzór nad jakością wody: przeznaczonej do spożycia, z ujęć powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, z kąpielisk/miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz z niecek basenowych. Nadzór sanitarny to kontrola zgodności stanu faktycznego z określonymi przepisami. Wymi(...)
»

Bariery dla wdrażania GOZ(...)

W odpowiedzi na europejskiej propozycji dotyczące GOZ-u – gospodarki o obiegu zamkniętym – zrodziła się inicjatywa opracowania polskiej mapy drogowej, która zaproponowałaby krajowe działania w tym zakresie. W tym celu w Ministerstwie Rozwoju przygotowano wstępny projekt, w którym zawarto cztery rozdziały, zdaniem ich twórców, odzwierciedlające priorytety GOZ-u z uwzględnieniem specyfiki i priorytetów polskiej gospodarki. Są nimi zrównoważona produkcja, zrównoważona(...)
»