Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Nowelizacja przepisów kar(...)

  Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185 poz. 1243, z późn. zm.), posiadacz odpadów prowadzący ich ewidencję jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Obowiązek ten wszedł w życie 1 października 2001 r. &nbsp(...)
»

Od redakcji(...)

Stan gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w Polsce jeszcze ciągle nie jest zadowalający. Odbiegamy w znaczny sposób od standardów europejskich i w szybkim tempie musimy to nadrobić. Obecnie nasza działalność w tym zakresie najczęściej polega na gromadzeniu odpadów na składowiskach. Te jednak szybko zapełniają się i zabierają przestrzeń, dlatego potrzebne są nowoczesne kompostownie i sortownie. W tym wydaniu chcemy pokazać, że sytuacja nie jest taka zła, że istnieją (...)
»