Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Reklama

Polecane artykuły:

Inżynieria i kształtowani(...)

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizował II Konferencję Naukowo-Techniczną pt. „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Spotkanie, które odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2015 r., jest cyklicznym wydarzeniem integrującym środowiska naukowe, samorządowe i przedsiębiorców, umożliwiającym wymianę doświadczeń oraz refleksji nad nowymi obszarami badawczymi w inżynierii środowiska. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji była gospodarka odpadami. K(...)
»

Porównanie banków informa(...)

Monitoring odpadów W obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska bardzo modne stało się słowo „monitoring”. Wynika to głównie z dostosowania polskich regulacji w tym zakresie do wymogów unijnych. Monitoring środowiska, którego elementem jest monitoring gospodarki odpadami, stanowi istotny instrument zarządzania środowiskiem. System monitoringu gospodarki odpadami można zdefiniować jako systematyczne zbieranie, ewidencję i ocenę ilości, r(...)
»