Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator i kalendarium"

Polecane artykuły:

Zostały tylko dwa miesiąc(...)

Konkurs "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu to pierwsza w kraju akcja, która kompleksowo ocenia programy segregacji odpadów. Zgłoszenia do poszczególnych kategorii (Szklana Statuetka, Srebrna Puszka, Złota Bela Makulatury, Lider Zbiórki Tworzyw, Kartony do Płynnej Żywności oraz Edukacja Ekologiczna) pozwolą wybrać liderów w poszczególnych branżach. Jednocześnie spośród uczestników zostaną wybrane podmioty godne Pucharu Recyklingu, który przyznany będzie za całokształt d(...)
»

Od redaktora(...)

Gospodarka nieustannie rozwija się, jako jedyny kraj w UE Polska nie odnotowała w czasie kryzysu ujemnego PKB, zatem państwo nie biednieje, ale można odnieść wrażenie, że coraz uboższy staje się nasz język. Na konferencji poświęconej odpadom zwróciła na to uwagę jedna z prelegentek, wskazując błędne użycie słowa „utylizacja” w fachowym języku branży. Wszystko, co dotyczy zrównoważonego rozwoju, wiąże się z dbałością o przyrodę i ochronę środowiska, określane jest j(...)
»