Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator i kalendarium"

Polecane artykuły:

Wymagania dotyczące treśc(...)

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Zestaw wymagań dotyczących treści regulaminu został zmodyfikowany nowelizacją z 2005 r. Zmienione zostały punkty 1 i 2 wyliczenia, dodano także punkty 4 i 5. Zmiany polegające na uzupełnieniu wyliczenia o nowe punkty zmieniły również zakres podmiotowy obowiązywania regulaminu, w pierwotnej wersji służącego do określania obowiązków mieszkańców i do nich tylko skierowanego. Ustalenie maksymalnego poziomu odpadów komunalnyc(...)
»

Przepisy i procedury doty(...)

Azbest to ogólna nazwa minerałów z grupy amfiboli i serpentynów, występujących w formie włóknistych skupień. Największe znaczenie przemysłowe ma azbest serpentynowy (chryzotylowy), tworzący cienkie żyły w serpentynitach, o giętkich włóknach (do 0,1 mm grubości), odpornych na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur oraz ścieranie, a także źle przewodzących ciepło i elektryczność. Przez lata używany był do wyrobu tkanin ogniotrwałych, okł(...)
»