Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Energia z OZE zwiększa ni(...)

Czy OZE może wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski? Na pytanie to starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy kolejnego spotkania Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Lublinie. Moderator dyskusji, Radosław Gutowski, ekspert ds. OZE w SEP, zauważył, że bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jest jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w technicznie oraz ekonomicznie uzasadniony sposób, przy uwzględ(...)
»

Zrównoważony pomysł na wo(...)

Nadmierny wzrost liczby ludności, zużywanie zasobów naturalnych i zanieczyszczenie środowiska, ekspansja obszarów zabudowanych oraz zanik terenów zieleni. To właśnie te negatywne skutki rozwoju miast w połączeniu z ogólnoświatowymi zmianami klimatycznymi wpływają na funkcjonowanie zasobów wodnych w miejskich przestrzeniach. W wielu miejscowościach występują gwałtowne zjawiska, takie jak krótkotrwałe, ale intensywne powodzie lub długotrwałe okresy suszy. Dlatego też (...)
»