Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Reklama

Polecane artykuły:

Zwierzęta w dawnej Polsce(...)

Początki nowożytnej ochrony przyrody datuje się zwykle na drugą połowę XIX w. Pewne elementy ochronne funkcjonowały już jednak znacznie wcześniej – początkowo w prawie zwyczajowym, a następnie w prawie stanowionym, choć były motywowane głównie względami gospodarczymi. Śladów takiej ochrony na polskich ziemiach można się doszukać w regulacjach dotyczących bobrów i turów. Przyjmuje się zwykle, że najwcześniejszą formą ochrony przyrody były regalia panującego. Mianem r(...)
»