Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Kurzy problem w Lyskach(...)

Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w energię na swoim terenie. Obowiązek ten realizowany jest poprzez przyjęcie i realizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” stanowiących dokument programowy gminy w zakresie realizacji energetycznej polityki lokalnej. Niezależnym od lokalnych tendencji kierunkiem rozwoju gminnych systemów energetycznych w Polsce powinien być wzrost ilości rozwiązań oparty(...)
»

Wady drewna a cechy drzew(...)

Kryteria oceny jakości drewna jako surowca budowlanego obejmują jego wartość techniczną i użytkową oraz estetykę. Konstrukcje drewniane powinny wykazywać się(...)
»