Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Inwestycje na terenach Na(...)

Natura 2000 to unijna sieć obszarów objętych ochroną przyrody. Celem jej utworzenia jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali Europy. Realizując przedsięwzięcie na tym terenie, inwestor musi liczyć się z wieloma ograniczeniami. Z jakimi problemami wiąże się realizacja inwestycji na obszarach objętych siecią Natura 2000? Jakie są sposoby na ich rozwiązanie? prof. dr hab(...)
»

Problem z porzuconymi poj(...)

Pojazd po okresie eksploatacji staje się odpadem, który często porzucany jest w lesie, na parkingu lub w innym miejscu. Problem z tym mają głównie organy samorządowe. Ustawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów nie reguluje bezpośrednio tego patologicznego zjawiska. Patrząc na ilość sprowadzonych samochodów używanych, może być to duży problem. W 2004 r. ich liczba wyniosła ok. 800 tys.1, 2005 r. sprowadzono ok. 1 mln sztuk, a do lipca 2006 r. – ok. 419,3 t(...)
»