Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Technologie przeróbki odp(...)

Francja poszukuje nowych alternatyw zarówno dla spalania odpadów z gospodarstw domowych, jak i kierowania ich na wysypiska. Metanizacja odpadów organicznych oraz mechaniczne sortowanie odpadów opakowaniowych wydają się rozwiązaniami obiecującymi, zarówno w aspekcie ochrony środowiska, jak i pod względem ekonomicznym. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, Francja w dziedzinie przeróbki odpadów komunalnych na pierwszym miejscu stawiała ich spalanie, z wykorzystaniem uwolnionej e(...)
»

Zaangażowanie i profesjon(...)

Miniony rok był równie doniosły dla naszego kraju, jak i dla naszej branży. Ubiegłoroczne wybory parlamentarne i prezydenckie były wyrazem sprzeciwu wobec monopolu partyjnego i zawłaszczania państwa. Poprzednia kadencja potwierdziła dobitnie, że największe patologie życia społecznego i gospodarczego, marnotrawienie publicznych pieniędzy i prywata dzieją się tam, gdzie polityk i urzędnik (często w jednej osobie) chcą decydować o wszystkim za obywatela i zarządzać gospodarką wg własnych reguł. (...)
»