Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Znowu nieco o Planach, ni(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty W jednym z poprzednich odcinków Rozważań („Przegląd Komunalny” 05/2003) ostrożnie wyraziłem nadzieję, że opracowywane Plany Gospodarki Odpadami (PGO) nie staną się jednak kolej-nymi „półkownikami” w naszych urzędach (polonistka zatrudniona w redakcji „Przeglądu Komunalne-go”, w poczuciu dobrze spełnianego obowiązku, skwapliwie ten – jej zdaniem – błąd ortograficzny usunę(...)
»

Czysta matematyka(...)

Jak zakłada Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami, na terenie kraju ma funkcjonować mniejsza liczba składowisk odpadów. Funkcje dotychczasowych tego typu obiektów gminnych mają przejąć regionalne zakłady unieszkodliwiania odpadów (od dziewięciu do 12 w województwie). Pomysł to piękny, lecz nierealny. Z założeń wojewódzkich planów gospodarki odpadami wynika, że przyszłe regionalne zakłady unieszkodliwiania odpadów mają powstać na bazie (...)
»