Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energia odnawialna w ciep(...)

Unijna walka ze szkodliwym wpływem na środowisko naturalne instalacji energetycznych nie kończy się jedynie na wymuszaniu redukcji emisji.    Oczekiwany prze Europę efekt poprawy standardów energetycznych ma być w dużym stopniu uzyskany na skutek istotnego zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej również w ciepłownictwie. Reguły opisujące te cele znajdziemy w unijnym akcie prawnym, jakim jest Dyrektywa 2009/28/WE z 23 kwietnia(...)
»

Martwy przepis?(...)

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu zakłada przesunięcie wejścia w życie załącznika 4a aż o trzy lata. Oznacza to, że do końca 2015 r. tzw. frakcja palna odpadów nadal będzie mogła być kierowana na składowiska. Jakie korzyści wynikają z tej propozycji, a jakie kryją się tu zagrożenia?  Dariusz Matlak, prezes Zarządu Polskiej I(...)
»