Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Warto przeczytać(...)

„Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych” M. Suchocka Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Książka zawiera katalog praktycznych rozwiązań, umożliwiających ochronę drzew w trakcie wykonywania robót na placu budowy. Poza analizą przepisów dotyczących ochrony, w publikacji podano techniczne wskazówki dotyczące inżynierskich oraz przyrodniczych zabiegów ochronnych. Zabiegi inżynierskie ob(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Przebudowa SUW w Miastkowie Do końca lipca 2014 r. w miejscowości Miastkowo (woj. podlaskie) zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody. Realizację inwestycji wartej ponad 1,4 mln zł brutto powierzono Firmie BARTOSZ Bujwicki, Sobiech z Białegostoku. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę obiektu i dostosowanie go do nowej technologii poprzez remont dachu, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, docieplenie budynku, remont ścian wewnętrznych, wykonanie posadzki, de(...)
»