Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Niemal wszyscy zastanawiamy się, czy tegoroczna „zimowa” aura to trwały efekt ocieplenia klimatu. Długo utrzymująca się wysoka (jak na tę porę roku) temperatura jednych przywitała stokrotkami, innych rzadko spotykaną żywotnością niektórych jesiennych roślin. Niestety, można było zaobserwować także anomalie, których skutkiem była niewłaściwa pielęgnacja zieleni. Jeszcze na początku stycznia każdy mógł dostrzec na ochronnie wypuszczonych pędach ogłowionych drzew(...)
»

Kodeks postępowania admi(...)

Zmiany te dotyczą m.in. postępowania odwoławczego związanego z możliwością zakwestionowania przez stronę niekorzystnej dla niej decyzji organu I instancji w toku postępowania administracyjnego. Istotną nowością jest także wprowadzenie do Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) przepisów dotyczących nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Zmiany w odwołaniach Pierwszą ze zmian odnoszących się do postępowania odwoławczego jest stw(...)
»