Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Polski rynek magazynów en(...)

Brak ram prawnych oraz motywacji i bodźców ekonomicznych hamują rozwój rynku budowy magazynów energii w Polsce. Definicja magazynu energii została zawarta w ustawie o OZE, a samo pojęcie w ustawie użyte jest kilkakrotnie. Zgodnie z art. 17 ustawy, magazyn energii to wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci (bez powodowania emisji będących obciążeniem dla środowiska), ale w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzys(...)
»

Wody opadowe oraz roztopo(...)

Liczne uwagi zgłaszane przez przedstawicieli branży wod-kan do projektu Ustawy Prawo wodne z 26 kwietnia 2016 r. inspirują do pogłębienia rozważań nad rozwiązaniami zaproponowanymi przez Ministerstwo Środowiska1.  Wydaje się przy tym, że szczegółowej analizy wymagają przede wszystkim przepisy nowego1 Prawa wodnego, które ogniskują się na kwestiach związanych z wodami opadowymi oraz roztopowymi.  Usunięcie definicji ścieków&nbsp(...)
»