Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Cywilizowane partnerstwo (...)

Wojciech Janka Reaktywacja instytucji samorządu terytorialnego w 1990 r. i przyjęte w związku z tym rozwiązania prawne nadały gospodarce komunalnej ponownie charakter podmiotowy. W tym ujęciu gospodarka ta obejmuje całokształt spraw publicznych należących do kompetencji samorządu terytorialnego. Nie stanowi ona układu zamkniętego i podlega wpływom otoczenia (region, kraj, zagranica). Siłą rzeczy w jej obrębie zachodzą przekształcenia wynikające z różnych przesłanek. Prze(...)
»

Odwadnianie osadów ścieko(...)

Odwadnianiem określa się proces rozdziału osadu na placek o zawartości suchej masy 15-40% i ciecz osadową. Osad o takiej zawartości suchej masy ma konsystencję mokrej ziemi. Woda zawarta w osadach występuje jako: woda wolna – niezwiązana z cząsteczkami stałymi osadu, woda związana chemicznie – związana siłami napięcia powierzchniowego, oraz woda kapilarna – związana siłami kapilarnymi. Woda wolna jest usuwana z osadu w procesie zagęszczania. Oddz(...)
»