Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Kary pieniężne w świetle (...)

Kary pieniężne za usuwanie lub niszczenie drzew i krzewów są jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę tego składnika środowiska przyrodniczego. Podstawę do ich nakładania w obecnym stanie prawnym stanowi art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1, zgodnie z którym karę wymierza się za: 1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia; (...)
»

Technologia, która spełni(...)

Z Iwoną Lasocką-Gomułą, starszym technologiem ds. produkcji wody w Centralnym Systemie Zarządzania Aquanet, na temat metod uzdatniania wody stosowanych przez poznańskie przedsiębiorstwo wod-kan rozmawia Anna Lembicz.  Anna Lembicz: Aquanet pozyskuje głównie wody infiltracyjne i podziemne, które charakteryzują się podwyższoną zawartością związków żelaza, manganu oraz jonu amonowego – z jakich technologii uzdatniania wody korzystacie? (...)
»