Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona prawna drzew i kr(...)

Dużą popularnością w ostatnim czasie cieszą się zarówno dachy zielone, jak i ogrody zakładane na budynkach. Niewątpliwie są one bardzo estetyczne, więc wpływają na poprawę komfortu życia osób przebywających w ich sąsiedztwie, stanowiąc jednocześnie poważne wyzwanie dla architektów oraz projektantów. Pojawia się jednak pytanie, czy występujące tam drzewa i krzewy objęte są ochroną prawną. W zależności od konkretnych warunków, rośliny(...)
»

Duże zainteresowanie anki(...)

W ostatnich miesiącach eksperci z branży gospodarki odpadami szeroko komentują kolejne projektowane zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapowiadając ich negatywny wpływ na polski rynek, w tym głównie na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych. Już teraz jednak możemy dostrzec zagrożenie, jakim jest wejście w życie zmian do ustawy o odpadach. Zgodnie ze znowelizowanym aktem prawnym, firmy działające w branży recyklingu mają 12 mi(...)
»