Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Finansowanie ochrony przy(...)

(red.) Andrzej Mizgajski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2003, s. 144 To pierwsza publikacja w całości poświęcona zagadnieniom finansowania ochrony przyrody. Inspiracją do jej powstania były międzynarodowe konferencje zatytułowane: „Finansowanie ochrony przyrody w Polsce i w Niemczech – doświadczenia i perspektywy”, które odbyły się w 2002 r. oraz 2003 r.(...)
»

Kim jesteśmy(...)

Nowy dział „Recyklingu” – ODZYSK powstaje we współpracy redakcji z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Recyklingu Stanowi on kontynuacje wydawanego przez OIGR magazynu ogólnopolskiego pod tym samym tytułem. Publikowany będzie co kwartał w miesięczniku „Recykling” Cel(...)
»