Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Edukacja ekologiczna – ja(...)

Przygotowanie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej wymaga przede wszystkim czasu, pracy i środków finansowych. Mając to na uwadze, wiele gmin zastanawia się, czy będzie w stanie samodzielnie realizować działania z tego zakresu. Może się bowiem okazać, że efektywniejsze jest zlecenie tego zadania podmiotowi zewnętrznemu. Sztuka wyboru Zgodnie z obowiązującym praw(...)
»

Monitoring i ocena stanu(...)

Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko jest zagadnieniem szczególnie ważnym ze względu na powszechność tego zjawiska, ilość emitowanych zanieczyszczeń i zasięg oddziaływania, a także ich wpływ na pozostałe elementy środowiska. Jednym z podstawowych instrumentów umożliwiających poprawę jakości powietrza jest system monitoringu, dostarczający wiarygodnych informacji na temat jego stanu oraz zachodzących w nim zmian. W Polsce system taki został utworz(...)
»