Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koagulant PIX do wspomaga(...)

Nieorganiczne koagulanty w oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych są coraz powszechniej stosowane w części osadowej oczyszczalni w kilku aplikacjach: kondycjonowanie osadów przed mechanicznym zagęszczaniem lub odwadnianiem, grawitacyjne zagęszczanie osadów, kontrola krystalizacji struwitu i usuwanie siarkowodoru.   Najczęściej używanym koagulantem w części osadowej oczyszczalni jest siarczan żelazowy PIX-113, który(...)
»

Rozwój technologii geoter(...)

Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest geotermia niskotemperaturowa. Jest to szczególnie zauważalne w Szwecji, Szwajcarii, Austrii, Niemczech i USA. Geotermalne systemy niskich temperatur wykorzystują technologię pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej oraz geotermalnej, zgromadzonej w płytkich (do 200 m) partiach skorupy ziemskiej p(...)
»