Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Istota programu redukcji (...)

W celu realizacji zapisów pakietu klimatyczno-energetycznego oraz zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu nasz kraj potrzebuje spójnego programu działań nastawionych na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Mając to na uwadze, w Ministerstwie Gospodarki przystąpiono do opracowywania Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Przewiduje się, ze zało(...)
»

Łyżka dziegciu w beczce m(...)

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest dążenie do tego, by ochrona środowiska szła ramię w ramię z rozwojem gospodarczym. Czy ambitne normy środowiskowe, do których zobowiązuje nas Traktat Akcesyjny, stworzyły z Polski wymarzoną „krainę mlekiem i miodem płynącą”? Czy pięć lat naszego członkostwa we Wspólnocie można uznać za okres sukcesów czy straconych szans w obszarze „środowisko”?   (...)
»