Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowelizować czy pisać od (...)

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, ale jeszcze nie tak dawno działalność wodociągowo-kanalizacyjna nie była przedmiotem regulacji ustawowej. Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków była pierwszym regulatorem tych zagadnień w Polsce i powstała w wyniku działań Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP). Ustawa rozwiązała wiele problemów dotyczących dostaw wody i odbioru ścieków oraz ujednolici(...)
»

Krok po kroku(...)

Zbliżający się termin wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej nakłada na podmioty korzystające ze środowiska nowe obowiązki. Aby sprostać tym wymaganiom, potrzebne jest nie tylko dokonanie zmian w prawie krajowym, ale także w filozofii podejścia do ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest zrozumienie, że podejmowane w Polsce działania, skierowane na poprawę stanu środowiska, dają wymierne korzyści dla wszystkich i nie powinny być postrzegane wyłącznie jako spełnieni(...)
»