Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prasy filtracyjne do odwa(...)

Oczyszczanie ścieków związane jest z produkcją osadów. Orientacyjnie można przyjąć, że z każdego 1 tys. m3 oczyszczonych ścieków powstaje ok. 30 tys. l osadu1. Surowe osady są odpadem niebezpiecznym sanitarnie, gdyż zawierają znaczne ilości drobnoustrojów chorobotwórczych i jaj pasożytów oraz posiadają zdolność do zagniwania, co wiąże się z powstawaniem przykrych i uciążliwych zapachów. Z tego powodu stanowią istotne zagrożenie dla środowiska i wymagają unieszkodliwienia(...)
»

Utrzymanie rowów meliorac(...)

Kwestie związane ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za wydanie decyzji w przedmiocie utrzymania rowów melioracyjnych zostały potraktowane przez prawodawcę dość lakonicznie. Warto jednak przyjrzeć się im bliżej. Analizując brzmienie Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z 2012 r. poz. 145 ze zm.; dalej: P.w.), za uzasadnione uznać należy twierdzenie, że przedmiotowa ustawa nie należy do zbioru aktów normatywnych obciążających organy gminy licznymi zadaniami(...)
»