Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dokumenty planistyczne z (...)

Reforma administracyjna państwa stworzyła władzom samorządowym szczebla wojewódzkiego możliwość kreowania polityki regionalnej, która w zakresie ochrony środowiska sprowadza się do wdrażania na tym poziomie polityki ekologicznej państwa. Specyfika województwa śląskiego, charakteryzującego się największym stopniem uprzemysłowienia (w tym najbardziej obciążającym środowisko przemysłem ciężkim), urbanizacją i gęstością zaludnienia (382 osoby/km2), powodująca największą w (...)
»

Rozliczenie NCW w cyklach(...)

Przy okazji prowadzonych prac nad zmianami w ustawie o biokomponentach i biopaliwach w związku z koniecznością implementacji dyrektywy 2009/28/WE wśród organizacji branżowych rozgorzała dyskusja nad propozycjami zmian odnośnie zasad rozliczania Narodowych Celów Wskaźnikowych. Jednym z takich pomysłów jest umożliwienie rozliczania NCW w cyklach dwuletnich. Poniżej zaprezentowano stanowisko Krajowej Izby Biopaliw w tej sprawie. KIB uznaje, iż wprowadzenie swob(...)
»