Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niesumienni pod lupę(...)

Z Edmundem Waśko, wicedyrektorem poznańskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, rozmawia Piotr Strzyżyński Najwyższa Izba Kontroli od 1 kwietnia do 6 lipca 2004 r. przeprowadziła kontrolę pt. „Organizacja gospodarowania odpadami komunalnymi w dużych miastach”. Badaniami kontrolnymi objęto lata 2002-2003. Skąd wziął się pomysł na kontrolę dużych miast w zakresie gospodarowania odpadami? Kontrola prowadzona była z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli(...)
»

Informator - Świat(...)

Zielona księga energetyczna UE Komisja Europejska określiła podstawy europejskiej polityki energetycznej w nowej „Zielonej księdze”. Dokument określa sześć priorytetowych dziedzin energetycznych i przedstawia 20 konkretnych propozycji działań. Komisja proponuje, by proces kształtowania polityki energetycznej oprzeć na strategicznym przeglądzie energetycznym UE, który systematycznie byłby przedstawiany Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Za priorytetowe obszary uznano: uko(...)
»