Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Strategia zrównoważonego (...)

Stanisław Derlatka, Sławomir Lutek Program zrównoważonego rozwoju, w tym jego części składowe, tj. polityka ekologiczna, strategia rozwoju oraz studium (plan lub koncepcja) zagospodarowania przestrzennego, powinny być opracowywane przy szerokiej współpracy ze społecznościami zamieszkującymi rozpatrywany obszar. Opracowanie programu nie powinno być tylko zadaniem władz samorządowych regionu. Warunkiem jego właściwego opracowania a potem pełnej realizacji jest uzyskanie dlań s(...)
»

Przygotować się do konkur(...)

12 grudnia ub. r. w siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy odbyło się sympozjum naukowe pt. „Polskie ciepłownictwo komunalne w realiach Unii Europejskiej”. Sympozjum poprzedzone zostało uroczystymi obchodami 40–lecia istnienia spółki. Wzięli w nim udział liczni przedstawiciele polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych, inwestora strategicznego - MVV Polska oraz szefowie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Organizatorem sympozjum była spółka M(...)
»