Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Siła wiatru dla wody(...)

Sandomierz oraz okoliczne miejscowości położone na terenie kilku sąsiednich gmin zaopatrywane są w wodę z ujęcia „Romanówka”. Jest ono zlokalizowane w odległości ok. 14 km od granic miasta w kierunku północnym. Pozyskuje się z niego wody podziemne z poziomu trzeciorzędowego – jurajskiego. Eksploatację ujęcia rozpoczęto w 1976 r. W kilku wsiach znajdują się również studnie, z których czerpana jest woda. Jej pobór odbywa się przy pomocy pomp głębinowych, zamontowa(...)
»

„Zielony punkt&#822(...)

Źródeł „Zielonego punktu” należy poszukiwać w Niemczech, gdzie z końcem lat 80. wprowadzono ustawę „opakowaniową”. Powstała wówczas organizacja odzysku opakowań Duales System Deutschland, której przyznano znaczne dotacje państwowe na uruchomienie działalności. Organizacja ta przedstawiła propozycję, aby na opakowaniach, których recykling jest nie tylko łatwiejszy technologicznie, ale i bardziej opłacalny, nanosić logo – „Zielony punkt”. Logo to DSD za(...)
»