Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energia odnawialna i jądr(...)

Koszt wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych to obecnie jeden z najważniejszych argumentów podnoszonych przez przeciwników energetyki jądrowej. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że niejako na drugi plan schodzą zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego i postępowania z wypalonym paliwem. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że obecny niezwykle wysoki poziom zabezpieczeń nowych reaktorów, coraz bardziej uniezależniony od czynnika ludzkiego i techn(...)
»

Wiadomości bez granic(...)

  W.E. Hart i R. Murray: Przegląd strategii rozmieszczania czujników w systemach wykrywania zanieczyszczeń w systemach dystrybucji wody pitnej Systemy wykrywania zanieczyszczeń (ang. contaminationwarning systems – CWS) to bardzo obiecujące narzędzia, minimalizujące ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa skażenia systemów dystrybucji wody pitnej. Jeden z najważniejszych aspektów związanych z proje(...)
»