Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Centra usług wspólnych(...)

Na podstawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym od 1 stycznia 2016 r. zarówno gminy, jak i powiaty oraz województwa zostaną wyposażone w możliwość zapewniania wspólnej obsługi. Zapewnienie wspólnej obsługi, o którym mówi nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym (DzU z 2015 r. poz. 1045, dalej: u.s.g.), to nic innego jak stworzenie na gruncie samorządowym znanych z sektora prywatnego Centrów Usług Wspólnych (ang. shared services center, dalej: (...)
»

Półka z ksiązkami(...)

Elektryczność w budynkach – Vademecum Janusz Strzyżewski Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu zastosowań elektryczności i bezpiecznego korzystania z instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Przedstawione zagadnienia zostały zilustrowane licznymi zdjęciami, rysunkami oraz tablicami, które umieszczone są na końcu publikacji. W książce można znaleźć informacje o tym, w jaki sposób radzić sobie z problemami wynikającymi z długotrwałych przerw w dopływie pr(...)
»