Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W trosce o naszą wspólną (...)

Zbigniew W. Kundzewicz Kapitał naturalny stanowi niewielką część całego majątku krajów wysoko rozwiniętych i znacznie większą część majątku w krajach mniej rozwiniętych. Według szacunków Banku Światowego, kapitał naturalny stanowi tylko 1% całego majątku Niemiec, natomiast aż 54% majątku Nigru. Rozwój trwały i zrównoważony - co to znaczy? H1Termin - "trwały rozwój" (ang. sustainable development) zrobił wielką karierę w ostatniej dekadzie drugiego ty(...)
»

Odpady z przedsiębiorstw (...)

Do głównych zadań przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych należy dostawa wody do odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Ponadto odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, konserwacja i modernizacja infrastruktury technicznej, a także realizacja nowych inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Według danych GUS, w 2007 r. w Polsce na 1000 posesji przyłączonych do sieci wodociągowej ok. 425 podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej. Nielegalne wprowadzanie n(...)
»