Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Remediacja gruntu skażone(...)

  Pogarszający się stan środowiska i negatywny wpływ jego skażenia na warunki życia ludzi – zwłaszcza w obszarach wysoko zurbanizowanych – spowodował, że różnego rodzaju instytucje państwowe i organizacje pozarządowe zaczęły dostrzegać wynikające z tego tytułu niebezpieczeństwa i propagować zachowania mające na celu eliminację lub przynajmniej ograniczenie dewastacji środowiska. Jednak usuwanie skutków skażenia jest procesem długotrw(...)
»

Czas na wod-kan(...)

Jedną z najważniejszych dziedzin ochrony środowiska jest niewątpliwie ochrona zasobów wodnych. Tematyka gospodarki wodno-ściekowej jest coraz mocniej akcentowana podczas różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię. Nie może jej również zabraknąć na największej imprezie wystawienniczej rynku ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli na poznańskich targach POLEKO.   W ramach tegorocznej, 24 edycji Międzynarodowych Targ&o(...)
»