Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Praktyczne wykorzystanie (...)

Jak wynika ze statystyk, tylko niewielki odsetek spraw sądowych w Polsce rozpatrywany jest przez sądy arbitrażowe. Dzieje się tak z kilku względów. Arbitraż, mimo zalet przedstawionych w artykule „Sądownictwo polubowne (arbitrażowe)” („Przegląd Komunalny” 3/2015) nadal w nieznacznym zakresie wykorzystywany jest jako droga rozwiązywania sporów. Na pierwszym miejscu ciągle jeszcze wymienić należy nikłą świadomość społeczeństwa co do istnienia tej drogi rozwiązywania p(...)
»

Co z gospodarką o obiegu (...)

W lutym br. Komisja Europejska wycofała dotychczasową propozycję zmian legislacyjnych w niektórych dyrektywach dotyczących gospodarki odpadami. Zapowiedziała jednocześnie, że w 2015 r. zaprezentuje nowy, bardziej ambitny pakiet, który w pełni będzie realizował podejście gospodarki o obiegu zamkniętym – tzw. circular economy. Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji organizacjom gospodarczym materiał w tej sprawie. W odpowiedzi Polska Izba Gospodarki Odpadam(...)
»