Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Międzynarodowe Sprzątanie(...)

Zrealizowany w sierpniu 2007 r. projekt „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku” został zainicjowany i zorganizowany przez Fundację Nasza Ziemia. Przygotowano go w ramach całorocznej kampanii „Sprzątanie świata”. Udział w projekcie oparto na zasadach dobrowolności i apolityczności. Podstawowym celem projektu było rozbudzenie odpowiedzialności Pol(...)
»

Rośnie udział energii z z(...)

Dysproporcja pomiędzy dynamiką popytu i podaży energii powoduje wzrost cen nośników energii na rynkach światowych. Zjawisko to będzie się nasilać w związku z koniecznością korzystania z zasobów coraz trudniej dostępnych. Określenie udziału źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu i zużyciu energii w Polsce jest niezmiernie ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, jako podstawa działań politycznych podejmowanych dla uruchomienia nowych inwestycji i ich wspomagania ze środków państwa, a po dr(...)
»