Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady opakowaniowe w 200(...)

Niedawno minął kolejny rok funkcjonowania prawnie określonego systemu gospodarowania opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi. Przedsiębiorcy, których dotyczą regulacje w tym zakresie borykali się z licznymi trudnościami w praktycznej realizacji nałożonych nań ustawowych obowiązków. W sferze legislacji godne odnotowania są trzy zdarzenia. Pierwsze to opublikowanie 23 maja 2007 r. tekstu jednolitego ustawy z 11 maja 200(...)
»

Czasowe odebranie zwierzę(...)

Nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt z 16 września 2011 r., która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. – jak zaznaczali w swoich uzasadnieniach posłowie – ma poprawić los polskich zwierząt i ograniczyć skalę ich bezdomności. Dla osiągnięcia tych celów przygotowano liczne zmiany w starzejącej się już ustawie z 1997 r. Objęły one również decyzję o czasowym odebraniu zwierzęcia. To rzadko stosowany administracyjny instrument pomocy okrutnie trakto(...)
»