Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielone światło!(...)

Do 28 lutego br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na organizowaniu szkoleń, studiów podyplomowych czy świadczeniu usług doradczych z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przeznaczyła na ten cel aż 122 mln zł.   Trwający już konkurs ma stanowić odpowiedź na dotychczas niedostrzeganą potrzebę prowadzenia „zielonej” firmy wskutek połączenia oszczę(...)
»

Termomodernizacja w X pri(...)

Wdrażanie w Narodowym Funduszu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie Instytucją Wdrażającą działania 10.1, 10.2 i 10.3 w ramach osi priorytetowej X w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” (PO IiŚ) na lata 2007-2013. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w Warszawie 5 października br. pomiędzy Ministerstwem Gospodarki jak(...)
»