Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Między dziedzińcem a ogro(...)

Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim uważany jest za jedną z najpiękniejszych rokokowych rezydencji w Polsce. Imponujące założenie pałacowo-parkowe przetrwało do czasów współczesnych w stosunkowo dobrym stanie, mimo zniszczeń wojennych. Obiekt reprezentuje typ entre cour et jardin (między dziedzińcem a ogrodem), nawiązujący do realizacji francuskich, wśród których najwybitniejszym przykładem takiego założenia bez wątpienia jest Wersal. Radzyński pałac zalic(...)
»

Czy można wskazać RIPOK? (...)

Przepisy nakładają na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz zwiększenia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia określonych frakcji odpadów komunalnych. Niewątpliwie sposobem na wypełnienie wskazanych zobowiązań jest zorganizowanie sprawnie funkcjonującego systemu zbierania odpadów komunalnych, który gwarantowałby zwiększenie ilości selektywnie gromadzonych odpad&(...)
»