Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Rola mikroorganizmów w oc(...)

Barbara Kołwzan Zanieczyszczenie środowiska produktami naftowymi stanowi ciągle aktualny problem ekologiczny. Przyjmuje się, że 0,1-0,25% zużywanych produktów naftowych przedostaje się do środowiska, przy czym głównie są to paliwa silnikowe i surowa ropa naftowa. Z uwagi na toksyczne właściwości związków wchodzących w skład produktów naftowych, tereny nimi skażone powinny zostać szybko poddane zabiegom rekultywacyjnym. Mikroorganizmy degradujące produkty naftowe (...)
»

Coś się kończy, coś się z(...)

Na początku grudnia br. odbędzie się III Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby, na którym członkowie PIGO podsumują mijającą, trzecią kadencję władz Izby oraz wyznaczą im nowe zadania. Minione cztery lata to przede wszystkim czas wdrażania w gminach i w naszych przedsiębiorstwach nowego systemu gospodarki odpadami. Zmiany zapoczątkowane w 2011 r. obszerną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a następnie wprowadzeniem w 2012 r. now(...)
»