Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Konkurs „Przeglądu (...)

VI edycja Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu odbywa się według nowego Regulaminu! Kierując się niezwykle cennymi uwagami zarówno uczestników, jak i ekspertów zasiadających w komisjach i Kapitule Konkursu, opracowano nowy Regulamin. Został on zmieniony tak, by uatrakcyjnić rywalizację i przyciągnąć jeszcze większą liczbę uczestników, ale przede wszystkim po to, by precyzyjniej określić wymagania dotyczące przekazywanej dokumentacji konkursowej,(...)
»

Obowiązek odbioru ciepła (...)

Ustawa z 15 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w zasadniczej części odnosi się do wsparcia rozwoju źródeł odnawialnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Zarówno utrzymywany w okresie przejściowym system świadectw pochodzenia, jak i nowy system aukcyjny obejmują wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, poza zakresem regulacji pozostawiając wytwarzanie w OZE ciepła. Zakup ciepła z OZE (...)
»