Wszystkie artykuły w kategorii: "Informatyka"

Polecane artykuły:

Modernizacja Krajowego Sy(...)

Opisane w cz. II zjawiska wywierają ewidentny wpływ na rentowność inwestycji budowy farm wiatrowych. Najlepszą metodą zaprezentowania tego oddziaływania jest skorzystanie z analizy wskaźnikowej oceny inwestycji. W tym celu sporządzono analizę finansową dla różnych sytuacji1. Analizy dokonane były w oparciu o ideę spółki celowej (struktura project finance). Wskaźnikami, którymi się posłużono są NPV i IRR.   Założe(...)
»