Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Życie po życiu akumulator(...)

Za życia są źródłem prądu, by po nim stanowić bazę cennych surowców, w tym ołowiu, który po odzyskaniu wykorzystywany jest ponownie do produkcji nowych akumulatorów. Surowiec do produkcji ołowiu rafinowanego w 68,8% stanowi złom akumulatorowy. W naszym kraju działa kilka firm zajmujących się recyklingiem i pozyskiwaniem ołowiu z surowców wtórnych. Łączna produkcja ołowiu rafinowanego wynosi w Polsce ok. 130 tys. ton rocznie. Zarówno sam metal, jak i jego stopy stano(...)
»

Plany rozwoju sieci przes(...)

Do jednych z podstawowych obowiązków PSE Operator należy realizacja strategicznych celów zawartych w polityce energetycznej państwa. Jednym z nich jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii. Według pakietu klimatyczno-energetycznego, rozwój OZE ma zostać oparty na zasadach racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów energii odnawialnej. Celem dla Polski jest osiągnięcie poziomu co najmniej 15% udziału energii odnawialnej(...)
»