Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie „d(...)

Jakakolwiek analiza dotycząca opracowania neutralizacji wód opadowych oparta jest na kilku wielkich mitach. Pierwszy z nich to definicja ścieków powstających z wód opadowych. Drugim jest sam tytuł takiego opracowania, a trzecim – jego rozszerzona treść. Definicja ścieków Pierwszy mit wynika z wielu przyczyn, a głównie z braku zrozumienia prostych spraw przez tworzących prawo. Następnym jest brak jakiegokolwiek współdziałania kilku resortów na szczeblu centralnym,(...)
»

POLEKO 2013 miejscem dysk(...)

Targi POLEKO 2013 już za nami. EQUIPO, jako firma z branży gospodarki odpadami, podjęła się próby podsumowania tego wydarzenia od strony wystawcy. Pierwsze dwa dni to Kongres ENVICON, który zgromadził ponad 500 gości. Jednak przede wszystkim głos zabrali ci, którzy decydują w kraju w kwestiach związanych z gospodarowaniem odpadami. Firma EQUIPO była generalnym sponsorem tego wydarzenia i z naszego punktu widzenia Kongres okazał się dużym sukcesem. Mamy nadzieję, że (...)
»