Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie wodami opadow(...)

Gdyby za podstawę wykładni mało przejrzystego prawa przyjąć wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, to każdą taryfę za wody opadowe, pozytywnie zweryfikowaną i zatwierdzoną przez władze gminne w trybie, jaki przewiduje ustawa, można uznać za nieważną. Taryfowe ceny za odwodnienie 1 m2 powierzchni obciążają kosztami dostawców ścieków opadowych, proporcjonalnie do ilości odprowadzanych ścieków. Jednak – w świetle interpretacji zapis&oacut(...)
»

O benchmarkingu raz jeszc(...)

W związku z trwającym obecnie kolejnym badaniem ankietowym, dzięki któremu zdobywane są dane niezbędne do stworzenia Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce, warto przypomnieć najważniejsze kwestie dotyczące tego projektu. W ubiegłorocznym badaniu ankietowym za 2014 r. wzięło udział 151 przedsiębiorstw. Utrzymująca się od pięciu lat wysoka liczba uczestniczących firm potwierdza zainteresowanie projektem ora(...)
»