Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt rynku mocy a praw(...)

Projekt ustawy o rynku mocy w proponowanym kształcie może nie uzyskać pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej z uwagi na niezgodność z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, opublikowanego 5 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, celem ustawy jest zapobieżenie niedoborom mocy wytwórczych. Artykuł zawiera krótką charakterystykę proponowanego przez Ministerstwo Energii mechanizmu wynagradzania mocy, a(...)
»

Czas na wnioski(...)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 14 lutego 2018 r. nowy projekt rozporządzenia w sprawie ustalania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zawiera ono szczegółowe sposoby określania taryf, wzór wniosku o ich zatwierdzenie oraz niezbędny zakres informacji zawartych w ich uzasadnieniu, jak i warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (...)
»