Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2011-9
  DRUKUJ

Na gruncie instytucji prawnej zaopatrzenia w wodę wyraźnie widoczny jest ścisły związek problematyki cywilistycznej z problematyką administracyjną.

Zagadnienie użytku publicznego oraz administracyjnej reglamentacji korzystania z wód stawiały w przeszłości naukę prawa w obliczu poważnych trudności, głównie ze względu na problemy dotyczące wód uznanych za publiczne1.
Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w treści art. 6 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w.z.o.ś.)2, dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus