Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Water & Wastewater International Volume 18, Issue 1., February 2003 Christine Nicklas, Helmut Lehn: „Alternatywne oczyszczanie ścieków daje energię i oszczędza wodę” (Alternative wastewater treatment produces energy and saves water). Produkcja biogazu z odpadów biologicznych oraz odchodów ludzkich i zwierzęcych generuje elektryczność oraz ciepło, redukuje popyt na energię z surowców kopalnych i na nawozy che-miczne oraz może oszcz(...)
»

Trasy rowerowe Małopolski(...)

Małopolska może być pierwszym regionem w Polsce, który doprowadzi do budowy regionalnej sieci rowerowej o europejskich standardach. Zanim jednak to się stanie, trzeba pokonać liczne problemy terenowe i geologiczne. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zlecił po przetargu firmie NEUTENO z Krakowa. wykonanie koncepcji regionalnych tras rowerowych, które miały objąć swoim zasięgiem obszar całego województwa. Prace rozpoczęto w marcu 2013 roku a zakończono w gr(...)
»