Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biomasa w energetyce rozp(...)

Zmiany zachodzące na rynku energetycznym prowokują do intensyfikowania działań mających na celu znalezienie alternatywnych źródeł energii. Nowe rozwiązania nie powinny pominąć biogazu – nośnika energetycznego łatwego w pozyskaniu i transporcie. Dotychczasowe źródła biogazu (składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków, biogazownie rolnicze) to tylko niewielka część jego możliwości produkcyjnych. Obecnie możemy go produkować w odpowiednich instalacjach (biogazowniach energetyc(...)
»

Lasy miejskie(...)

Podczas toruńskiej III Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń Miejska Naturalnym Bogactwem Miasta” (4-6 października) zajęto się tematem lasów komunalnych. Zaprezentowane wystąpienia oscylowały wokół roli i znaczenia lasów komunalnych, ich zagospodarowania rekreacyjnego, statusu prawnego, w tym problemu planu urządzania lasu i sporządzania planu ochrony. Podczas sesji plenerowej uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z potencjałem toruńs(...)
»