Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elektrociepłownie małej m(...)

Obecnie w Polsce biomasa jest wykorzystywana w elektroenergetyce wyłącznie w procesie współspalania z węglem w kilkunastu dużych elektrowniach i jednej elektrociepłowni1. Biomasa może być produkowana na plantacjach roślin energetycznych lub powstaje jako odpady przemysłowe (szczególnie w przemyśle drzewnym) i komunalne na obszarze całego kraju. W związku z tym najwłaściwszym miejscem jej energetycznego wykorzystania powinny być rozproszone źródła skojarzonego wytwarzan(...)
»

Technologia odwadniania o(...)

Marek M. Sozański Osady i popłuczyny z uzdatniania wody są to układy polidyspersyjne, składające się z roztworu wodnego i z cząstek fazy stałej oddzielonych od wody w kolejnych procesach fizyko-chemicznych lub chemicznych oraz w sedymentacji i filtracji pospiesznej. W skład stałej fazy dyspersyjnej osadów, zależnie od uzdatnianej wody, mogą wchodzić mikroskopowe i koloidalne cząstki, mikrocząsteczki, drobnoustroje oraz wodorotlenki: glinowy, żelazowy, manganowy. Faza(...)
»