Korytarze - projekt po korekcie

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2011-7
  DRUKUJ

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy o korytarzach przesyłowych - z 4 maja 2011 r. W porównaniu z poprzednimi jest bardziej przemyślana.
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zgłaszała uwagi do wcześniejszych wersji. Niektóre z nich zostały częściowo uwzględnione.
Nowa wersja projektowanej ustawy w znaczący sposób porządkuje wcześniejsze regulacje i wyraźnie rozgranicza zasady wyznaczania korytarza przesyłowego o znaczeniu lokalnym i ponad lokalnym oraz zasady dotyczące planowanych i istniejących urządzeń.
Zgodnie z definicją zamieszczoną w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych, za przedsiębiorcę przesyłowego uważa się:
„a) przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus