Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zakład Estrów Metylowych (...)

Problematyka wykorzystania rzepaku, jako odnawialnego surowca do produkcji alternatywnego do oleju napędowego paliwa do silników z zapłonem samoczynnym, stała się w ostatnich latach punktem zainteresowania, szczególnie rolników upatrujących w produkcji rzepaku poprawę stanu polskiego rolnictwa. Starania o uruchomienie w kraju produkcji paliwa rzepakowego nie znajdowały jednak odpowiedniego klimatu, tak gospodarczego, jak i politycznego. Brak odpowiednich uregulowań prawnych i warunków ekonomi(...)
»

Gorzej i drożej!(...)

Często argumenty zwolenników tzw. władztwa odpadowego budzą wręcz zażenowanie i obrażają inteligencję adresatów. Przyjrzyjmy się niektórym z nich: „że interesy przedsiębiorców nie doznają uszczerbku, gdyż gminy będą organizowały przetargi”. Będą albo nie będą. Nie po to minister Bieńkowska przysposobiła niektóre wyroki ETS, dając wytyczne, by czuć się zwolnionym z reżimu P.z.p., nie po to lobby etatystyczne prac(...)
»