Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologia? To „małe piwo”(...)

Zmniejszenie zużycia wody poprzez jej ponowne wykorzystanie, recykling odpadów opakowaniowych, a także obniżenie energochłonności procesów produkcyjnych to tylko niektóre elementy polityki środowiskowej Kompanii Piwowarskiej.   W celu realizacji przyjętych wyzwań wdrożono System Zarządzania Środowiskowego opar­ty na wymaganiach normy ISO 14001. Zarządzanie środowiskowe oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowani(...)
»

Pielęgnacja drzew po zmia(...)

  Zmiana ustawy o ochronie przyrody ma na celu zaprzestanie sporów, które dotyczą przede wszystkim kwestii prawnych związanych z tym, kiedy można mówić o pielęgnacji drzew i krzewów, a kiedy już o zniszczeniu ich poprzez wadliwe przeprowadzenie tego typu prac.   Drzewa i krzewy jako obiekty przyrodnicze o wyjątkowo plastycznym charakterze wraz ze swoim rozwojem ulegają poważnym zmianom, powodując zagrożenia, których wystąpienie nie było(...)
»