Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium „Recyklingu”(...)

4-7.05.2010, Bańska Bystrzyca, Słowacja VI Exhibition of recycling and waste management PRO EKO Organizator: BB EXPO, Bańska Bystrzyca, Słowacja Info: +42148/415-44-92; bbexpo@bbexpo.sk; www.bbexpo.sk   12-14.05.2010, Toruń III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych” Organizator(...)
»

Zagadnienia konstrukcyjne(...)

Szczególne wymagania konstrukcyjne wobec kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej wynikają z faktu, że jest ona na ogół najgłębiej posadowionym obiektem sieciowym w podłożu gruntowym (przeciętnie o ok. 1 m poniżej dna kolektora i również niżej w stosunku do pozostałych elementów infrastruktury technicznej). Przy stosunkowo małych wymiarach w rzucie na swej wysokości ma kontakt z różnorodnymi warunkami gruntowo-wodnymi. Kanalizacyjna studzienka r(...)
»