Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

XL Zjazd Krajowego Forum (...)

Kiedy przed dwudziestoma laty podjęliśmy uchwałę o powołaniu pierwszej w Polsce branżowej organizacji menedżerów zakładów oczyszczania miast, nie myśleliśmy, że doczekamy się czterdziestego Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów. Spotykając się co pół roku – nieprzerwanie od 20 lat, uczestnicząc w ponad 60 zagranicznych szkoleniach oraz czerpiąc wiedzę w ramach krajowych kursów i konferencji, potrafiliśmy stworzyć silne branżowe środowisko, mające wpływ na (...)
»

Nowa strategia gospodarki(...)

Mieczysław S. Ostojski Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych MŚ Z Mieczysławem S. Ostojskim, dyrektorem Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Wojciech Dutka„Zapewnienie ludności i gospodarce wystarczającej ilości wody spełniającej wymagania co do oczekiwanej jakości, a jednocześnie stworzenie i utrzymanie(...)
»