Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dwunasty Promotor Energet(...)

Decyzją Kapituły Tytułu Promotor Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia”, obradującej pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, i po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń, jako tegorocznego zdobywcę Tytułu wskazano byłego premiera Waldemara Pawlaka. Waldemar Pawlak w okresie (dwukrotnego) sprawowania funkcji wicepremiera i ministra gospodarki w latach 2007-2012 uczynił odnawialne źródła energii (OZE) ważnym i widocznym dla obywateli elementem polityki państwa, w tym poli(...)
»

Projekt ustawy o OZE a ci(...)

SPIUG razem z PORT PC, Polskim Stowarzyszeniem Pomp Ciepła oraz klastrem 3x20, kierowanym przez prof. Jana Popczyka, przesłało do Ministerstwa Gospodarki stanowisko dotyczące zaprezentowanego 27 lipca projektu ustawy. Zwrócono w nim uwagę na zasadniczy element, którego zabrakło w projekcie. Chodzi o praktyczne uznanie OZE wytwarzającego ciepło za równoprawne źródło OZE. Oczywiście nie można uznać współspalania biomasy z węglem w procesie kogeneracji w dużych(...)
»