Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kilka uwag o oczyszczalni(...)

Zenon Świgoń Niestety, chyba dalej będę pisał na łamach „Przeglądu Komunalnego”. Przyczyną tego jest otaczająca mnie przyroda oraz kabaret gospodarczy, polityczny i prawny. Życzę sobie, aby wiadomość o tym, że moje teksty nadal będą gościły na tych łamach, była jedyną złą wiadomością w Nowym 2002 Roku. Poprzednio wskazałem na część aspektów prawnych budowy indywidualnych oczyszczalni o przepustowości dobowej do 5 m3 ścieków wynikających(...)
»

Kontrole i sankcje wg u.c(...)

W drugiej części artykułu zostały przedstawione sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazano dwa organy uprawnione do nakładania sankcji za nieprzestrzeganie jej przepisów. Są nimi: wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma uprawni(...)
»