Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

KIGO regionalnie w Wielko(...)

Zarówno obecni, jak i potencjalni członkowie KIGO z terenu Wielkopolski oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się w Poznaniu ochroną środowiska dyskutowali w Suchym Lesie k. Poznania o zmianach w ustawodawstwie, bliższych i dalszych celach, zamierzeniach i działaniach KIGO. Gospodarzem spotkania był Krzysztof Krauze, dyrektor Wysypiska Odpadów Komunalnych m. Poznania, aktywny członek KIGO. W zjeździe wzięli udział również Tomasz Uciński, prezes KIGO, Bożena Przewoźna, dyrektor Wydziału Gos(...)
»

List gratulacyjny(...)

Już po sześciu latach powstał projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – chyba… Bo ciągle nie zapadła decyzja rządu. Ale wszystko wskazuje na to, że obecny projekt nie ulegnie już dalszym „doskonalącym go zmianom” na szczeblu Rady Ministrów. Niemniej, jak to zwykle w Polsce bywa, nigdy nie można być pewnym – patrz casus „lub czasopisma”. Zresztą podobna próba została w sierpniu br. podjęta(...)
»