Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Elektromobilność to przyszłość i odpowiedź na wyzwania ochrony środowiska. Wprowadzenie na szeroką skalę floty pojazdów elektrycznych będzie bezpośrednio oddziaływało na życie polskich obywateli oraz na funkcjonowanie różnych sektorów polskiej gospodarki. Największy wpływ będzie miało na krajowy sektor elektroenergetyczny, oddziałując na wszystkie jego podsektory: wytwórczy, przesyłowy i dystrybucyjny. Pozytywny wpływ elektromobilności będzie widoczny w miastach, gł(...)
»

Gmina w procesie inwestyc(...)

Na marginesie dyskusji towarzyszącej wyłanianiu samorządu zawodowego inżynierów sanitarnych Ziemowit Suligowski Spotkania związane z tworzeniem samorządu zawodowego stały się szansą dla szerszej wymiany poglądów. W sytuacji ograniczonych możliwości finansowych, praktycznie eliminujących uczestnictwo wielu praktyków w konferencjach i seminariach, udało się doprowadzić do zgromadzenia dużej reprezentacji środowiska czynnych zawodowo inżynierów sanitarnych. Ef(...)
»