Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

STANDARDY DLA GOSPODARKI (...)

Do dziś nie określono w wystarczającym stopniu wymagań w zakresie standardów organizacyjnych, technicznych i sanitarnych dla usługi odbierania odpadów komunalnych. Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych doczekała się dwóch rozporządzeń. Dyskusje dotyczące tematu rozpoczęły organizacje branżowe, łódzki OBREM przygotowuje poradnik dla gmin na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Seminarium podsumowujące te prace odbędzie się podczas Targów POLEK(...)
»

Gospodarka odpadami po no(...)

Gospodarka odpadami to temat ponad podziałami politycznymi. Ważne jest, byśmy ustalili czytelne i transparentne prawo, które będzie sprzyjało przedsiębiorstwom, ale też samorządom, a przede wszystkim środowisku naturalnemu – mówiła na otwarciu spotkania poseł Ewa Wolak. Otwarty panel dyskusyjny „Gospodarka odpadami w nowym systemie prawnym” odbył się pierwszego dnia Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON – 7 października 2013 r. w Poznaniu. U(...)
»