Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowości na rynku(...)

Kosz dla wszystkich Możliwość wyposażenia w kosz lub platformę roboczą – to innowacyjne rozwiązanie dotyczy całej palety ładowarek teleskopowych Merlo: rolniczych, kompaktowych i do zastosowań w szeroko pojętej gospodarce komunalnej. Spełnienie wymogów bezpieczeństwa można potwierdzić rejestracją zestawu w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). Ciekawostką jest fakt, że – w odróżnieniu od maszyn konkurencyjnych – firma Merlo jako jedyna w Polsce oferuje to ro(...)
»

Plany gospodarki odpadami(...)

Antoni Niedziałkowski Ustawa o odpadach nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w oparciu o plany gospodarki odpadami. Muszą one być zgodne z planami wyższego szczebla, czyli powiatowymi i wojewódzkimi, a te z kolei z planem krajowym. Warto się zastanowić, co plan każdego szczebla winien zawierać. Zgodnie z art. 15 ust. 3 tej ustawy krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami powinien określać rodza(...)
»