Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nagroda Pracy Organicznej(...)

Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” ogłosiła V edycję Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska. Do tej pory była ona przyznawana raz do roku osobie fizycznej lub instytucji, której działania wywarły pozytywny wpływ na stan środowiska w Polsce. W tym roku Kapituła Nagrody postanowiła uhonorować także dziennikarzy, którzy poprzez swoje publikacje wpływają na kształtowanie postaw proekologicznych. Ze względu na zasługi ostatniego laureata, założyciela i redaktora naczelneg(...)
»

Alkohol pod kontrolą(...)

Podczas posiedzenia w Bydgoszczy, które odbyło się 25 września br., członkowie Zarządu Związku Miast Polskich ustalili m.in. treść stanowiska w sprawie zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dają one m.in. radzie gminy możliwość uchwalenia godzin, w których obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Skuteczne narzędzia Samorządy są zobow(...)
»