Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aktualne problemy Prawa w(...)

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. w swej krótkiej historii doświadczyła już ośmiu nowelizacji. Większość dokonanych zmian ma charakter korekcyjny bądź uzupełniający. Część z nich podjęta została w związku z uchwaleniem nowych ustaw (np. zmiany w art. 92 ust. 3, 118 oraz dodany nowy art. 4a. wynikające z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - DzU nr 80, poz. 717), bądź z nowelizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska (ustawa z 23 listopada 2002 (...)
»

Na przestrzeni wieków(...)

Dzisiaj jak nigdy potrzebny jest recykling – przede wszystkim recykling systemu wartości każdego z nas i całych wspólnot narodowych. Problem z odpadami zrodził się w zamierzchłej przeszłości, ponieważ śmiecili już nasi praprzodkowie tysiące lat temu. Wówczas większość odpadów stanowiła efekt bytowania ludzi. Były to resztki organiczne, szybko rozkładające się i nieszkodzące środowisku. Zresztą część odpadów wykorzystywano powtórnie, np. odchody palone w ogniskach za(...)
»