Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Niechciane dziedzictwo(...)

„Niechciane dziedzictwo” to liczne cmentarze poniemieckie na Ziemiach Odzyskanych. Ich powojenną historię można podzielić na dwa przeciwstawne okresy. Pierwszy charakteryzuje się dewastacją i zniknięciem wielu nekropolii za przyzwoleniem władz. Drugi cechuje tendencja do przywrócenia dawnego stanu cmentarzy, a przynajmniej powstrzymania ich (...)
»

Świętsi od papieża?(...)

Prace związane z opracowywaniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami są na ukończeniu, ale wciąż nie cichną pytania o losy gminnych składowisk odpadów, które spełniają wszystkie warunki techniczne i środowiskowe, z wyjątkiem określonej w ustawie przepustowości. W myśl nowych przepisów, nie mogą one zostać uznane za regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Czy są zatem skazane na wegetację lub zamknięcie? A co z obiekta(...)
»