Planowanie przestrzenne – racjonalna gospodarka ściekami

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2011-4
  DRUKUJ

Standardy stosowane w projektowaniu kanalizacji pochodzą z okresu, gdy kanalizowano praktycznie jedynie wybrane rejony miast. Wprowadzenie kanalizacji na obszary o mniejszej intensywności użytkowania, w tym wiejskie, skutkuje powstaniem nowych, wcześniej mało znanych problemów.
W Polsce chodzi przede wszystkim o warunki obiektywne jej funkcjonowania, a zwłaszcza o: rozproszenie zabudowy na obszarach wiejskich oraz „satelitarnych” większych miejscowości, pozorną łatwość pozyskania środków finansowych (np. po 1990 r. budżetowych, później unijnych), brak aktualnych standardów projektowania kanalizacji, a także utrwalone w wieloletniej tradycji błędne oceny ekonomiczne. Paradoksem jest np. większa wiarygodność ograniczeń celowości tworzenia grupowych systemów kanaliz [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus